Know IT AB (publ.)

Know IT och Nexus tecknar Letter of Intent

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 09:10 CEST

- Ett förvärv som stärker Know IT:s närvaro i Borlänge

Know IT AB har tecknat ett Letter of Intent angående förvärv av Techology Nexus ABs verksamhet i Borlänge. Affären avses att slutföras under hösten efter genomförd Due Diligence.

Nexus i Borlänge har 19 medarbetare med bred och lång erfarenhet av kompetensområdena verksamhetsutveckling, projektledning, systemutveckling och driftsstöd. Kontorets kompetens innefattar alla steg i utvecklingen av IT-lösningar och kan därför erbjuda helhetsåtaganden liksom tjänster inom respektive kompetensområde.

- Ett förvärv av Nexus Borlängeverksamhet innebär att vi kompletterar vår leverenskapacitet med konsulter som har en kompetensinriktning som ligger helt i linje med vårt koncerngemensamma fokus. Vi breddar dessutom vårt erbjudande inom verksamhetsinriktad konsulting i Borlänge, säger Peter Björklund, vd för Know IT Dalsys AB.


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 560 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta:
Patrik Syrén, informationschef Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Anders Nilsson, koncernchef Know IT, 08-700 66 00