Know IT AB (publ.)

Know IT:s koncernchef Anders Nilsson slutar

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 09:32 CET

Know IT:s koncernchef och vd Anders Nilsson har meddelat Know IT:s styrelse att han efter 13 år i koncernen slutar på Know IT. Till ny koncernchef för Know IT har styrelsen utsett Per Wallentin. Anders Nilsson kvarstår som koncernchef fram till och med Know IT:s offentliggörande av bokslutskommunikén för 2010, den 3 februari 2011 då Per Wallentin tillträder.

Know IT:s nye koncernchef Per Wallentin har innehaft ledande befattningar på entreprenörsföretag och därmed stor erfarenhet från försäljningsverksamhet. Han är född 1971 och är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Han är verksam i IT-konsultbranschen sedan 1999 och sedan 2001 vd för Know IT Göteborg AB, ett bolag som han utvecklat med stark organisk tillväxt parallellt med stabil lönsamhet.

– Det är med vemod som vi konstaterar att Anders Nilsson nu väljer att dra sig tillbaka. Under Anders ledning har Know IT utvecklats till ett ledande IT-konsultbolag i Norden. Anders har gjort ett fantastiskt arbete och starkt bidragit till Know IT;s goda lönsamhet och tillväxt. Alla på Know IT, såväl medarbetare som styrelse vill varmt tacka Anders och önska honom lycka till. Styrelsen har till Anders Nilssons efterträdare utsett Per Wallentin som ny koncernchef. Det är en fördel att han redan finns i Know IT-organisationen och känner vår kultur och våra strategier väl. Per har en lång och gedigen IT-bakgrund och har visat stor förmåga att skapa resultat i de bolag som han har haft ansvar för. Per är varmt välkommen i sin roll som koncernchef, säger Mats Olsson, styrelseordförande i Know IT.

Anders Nilsson tillträdde posten som vd och koncernchef den 1 juni 2003. I framtiden kommer Anders Nilsson att utveckla sina personliga intressen inom skogsbruk och viltvård.

– Jag har under min tid på Know IT haft glädjen att jobba med mycket kompetenta och engagerade medarbetare och vet att bolaget har goda möjligheter att fortsätta visa god lönsamhet och god tillväxt. Per Wallentin är en mycket duglig person och jag önskar honom allt gott, liksom alla på Know IT som jag har haft förmånen att få jobba med. Nu ser jag fram emot att få tid att utveckla mina personliga intressen och att få mer tid tillsammans med min familj, säger Anders Nilsson.

För mer information, kontakta
Mats Olsson, styrelsens ordförande, Know IT AB, 070-512 20 48
eller
Anders Nilsson, vd och koncernchef, Know ITAB, 08-700 66 00


Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har i dag mer än 1500 medarbetare på 23 platser i Sverige, 5 platser i Norge samt i Estland, Finland, Ryssland och USA. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök
www.knowit.se