Know IT AB (publ.)

Know IT samordnar sina bolag inom verksamhetsutveckling

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 14:25 CEST

Från och med den 1 april 2009 samlar Know IT erbjudanden inom verksamhetsutveckling i ett bolag. De tre bolagen, Know IT A-kraft i Linköping, de Stockholmsbaserade bolagen Know IT Compliance & Governance och Know IT HRM bildar tillsammans det nya bolaget Know IT Business Consulting AB. Syftet med den nya organisationen är att skapa synergier, större leveransförmåga och ett samlat erbjudande av specialistkompetenser till kunderna inom området verksamhetsutveckling. Know IT Business Consulting har ca 40 medarbetare i Stockholm, Linköping, Växjö och konsulterna arbetar såväl inom den privata som den offentliga sektorn.

- Genom samordningen, som är ett led i vår strategi på en tydligare fokusering av verksamheten, räknar vi med att via våra tjänster skapa förutsättningar för våra kunder att förenkla, förbättra och verkställa kostnadsreduceringar, säger Lena Lyckenvik, vd för Know IT Business Consulting AB. Vi skapar en attraktiv konsultenhet, där verksamhetskonsulter kan agera inom ett antal spetsområden på ett stort antal kunder.

Know IT Business Consulting erbjuder kvalificerade tjänster inom verksamhetsutveckling vilka bidrar till att öka den interna effektiviteten hos kunderna. De erfarna konsulterna skapar effektivare processer, arbetssätt, IT-stöd och organisation effektivare, från analys till genomförande. Bland de specialistområden som det nya bolaget verkar inom kan nämnas IT-styrning, HRM, Project Management och Kvalitetsstyrning inkl Compliance.

För mer information kontakta
Lena Lyckenvik, chef för Know IT Business Consulting, 070-588 34 28
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1200 medarbetare representerade på 20 orter i Sverige och på fyra i Norge samt en vardera i Estland, USA och Kina. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna www.knowit.se