Know IT AB (publ.)

Know IT skapar lärande webbspel för Tillväxtverket

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 12:58 CET

Tillväxtverket lanserar idag ett webbspel som ska öka kunskapen om företagare med utländsk bakgrund. Målgruppen är bankernas kundtjänstpersonal och företagsrådgivare. Spelet är skapat av Göteborgsbaserade bolaget Know IT HT i samarbete med IFS och SEB.

Hela 70 000 svenska företag, som sysselsätter 250 000 personer, drivs av personer med utländsk bakgrund. Undersökningar och studier, från bland annat Tillväxtverket, visar att utlandsfödda företagare har svårare att få banklån och krediter än svenskfödda företagare.

– Samhället går på det här viset tyvärr miste om tillväxt och sysselsättning och bankerna tappar framtida affärer, säger Vukica Bosnjak, programansvarig på Tillväxtverket.

Webbspelet ”Kulturbanken” är en del av ett fyrdelat nationellt program kallat ”Företagare med utländsk bakgrund”. Den första delen ska ge anställda, främst inom banksektorn, ökad kunskap om utlandsfödda företagare. En allt större invandrad befolkning och en ökad internationalisering i näringslivet öppnar nya affärsmöjligheter, inte minst då utlandsfödda företagare bidrar till en snabb tillväxt inom tjänstesektorn.

– Ämnet är angeläget och det känns väldigt roligt att få vara med och bidra genom att skapa ett engagerande och motiverande spel, som gör lärandet lustfyllt för målgruppen, säger Oskar Eklund, bolagsansvarig på Know IT HT.

Know IT har dessutom fått förtroendet att för Tillväxtverket producera ett webbspel riktat till företagare med utländsk bakgrund.

För mer information kontakta
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Oskar Eklund, Know IT HT AB, telefon 0761-120 386
eller
Vukica Bosnjak, Tillväxtverket, 08-681 92 25

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1350 medarbetare representerade på 23 orter i Sverige och på fyra i Norge samt en vardera i Estland, Finland, Kina, Ryssland och USA. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna www.knowit.se.