Know IT AB (publ.)

Know IT stärker erbjudandet inom Enterprise Content Management

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 13:33 CEST

Know IT förstärker sitt erbjudande inom Enterprise Content Management, dokumenthantering, genom att teckna ett samarbetsavtal med FileNet Corporation och genom att ta över verksamheten i Imagon System AB.

FileNet Corporation är en av de ledande leverantörerna av verktyg inom Enterprise Content Management (ECM). Genom avtalet blir Know IT en ValueNet Partner® vilket innebär att Know IT får sälja, bygga och ge support på lösningar byggda med FileNets produkter.

Know IT har också tagit över verksamheten i Imagon System AB, en leverantör inom området dokumenthantering. Förvärvet innebär att Know IT kan erbjuda tjänster inom hela dokumenthanteringsområdet från datafångst till långtidslagring i det egna systemet Klara, som idag har ca 125 kunder

- Övertagandet av verksamheten i Imagon och avtalet med FileNet är ett led i vår strävan att utöka vårt erbjudande kring dokumenthantering och att vara en av de ledande aktörerna inom området Enterprise Content Management, säger Thomas Wenngren, vd för Know IT Karlstad.

FileNets produkter består av plattformen P8 och moduler för att kontrollera dokument under hela dess livslängd. Modulerna täcker Dokumenthantering, Records Management, E-mail manager, Web Content Manager, Business Process Manager, Collaboration Manager mm. FileNet är en av världens största leverantörer av Enterprise Content Management-verktyg med kunder i 90 länder. 2004 omsatte FileNet ca $400 miljoner och hade ca 1600 anställda.

Genom övertagandet av verksamheten i Imagon System AB, inklusive fyra medarbetare, skapar Know IT ett kompetenscentrum inom dokumenthantering. Dokumenthantering är en växande marknad, inte minst som en följd av satsningarna på e-myndigheten.

Content Management är ett Know IT:s satsningsområden. Sedan tidigare är Know IT en partner till Hummingbird som utvecklar programvaror för dokumenthantering, arbetsflöden och arkivhantering.


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 550 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta
Thomas Wenngren, vd Know IT Karlstad, 054-69 07 50
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30