Know IT AB (publ.)

Know IT tar order på teknisk förvaltning och vidareutveckling av datalager

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 12:38 CEST

Know IT:s dotterbolag Know IT Software Solutions har tecknat ett avtal med TeliaSonera Sverige AB om ansvar för teknisk förvaltning inklusive utveckling av ett datalager för affärsinformation. Plattformen hanterar
beslutsstöds- och uppföljningsinformation inom TeliaSonera Sveriges mobila affär och är helt baserad på SAS Software. Avtalet gäller till den 31 december 2004 och därefter finns möjlighet till årsvis förlängning. Ordervärdet uppskattas till mellan 7-9 miljoner kronor på årsbasis.

Uppdraget kommer att utföras i Stockholm samt Göteborg av Know IT Software Solutions som är specialiserad på lösningar baserade på SAS Institute's programvaror och lösningar. Know IT har sedan tidigare lång erfarenhet av att arbeta med telekom och uppdraget är en utökning av tidigare engagemang hos TeliaSonera Sverige.

- Nyckeln till att vi fått uppdraget är vår erfarenhet av
systemförvaltning inom telekomindustrin i kombination med vår kunskap om
SAS Institutes programvaror. I samarbete med TeliaSonera kommer vi nu
intensivt söka synergier mellan olika förvaltningsorganisationer för att
spara pengar åt TeliaSonera, säger Anders Nilsson, koncernchef för Know IT.

Know IT har nyligen öppnat nya kontor i Oslo och Göteborg som är helt inriktade på SAS Software. Idag har Know IT ett 30-tal dedikerade konsulter inom SAS Software, vilket gör Know IT till Sveriges ledande oberoende konsultbolag inom området.

Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar
som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 300 medarbetare representerade på ett tiotal orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta:
Patrik Syrén, informationsdirektör Know IT AB (publ),
08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Tor Kamsvåg, vvd Know IT Software Solutions AB, 08-700 66 00