Know IT AB (publ.)

Know IT tecknar ramavtal med Jordbruksverket

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 15:22 CET

Know IT har tecknat ramavtal med Jordbruksverket om konsulttjänster för strategi/styrning och systemutveckling konstruktion. Avtalet löper från den 1 januari 2007 till 31 december 2008, med option för beställaren att förlänga avtalet med ytterligare längst 12 månader.

Avtalet omfattar bland annat tjänster för strategi/styrning, ledningssystem för verksamhetsutveckling, projektledning och systemutveckling i Oracle samt andra miljöer.

– Vi har stor erfarenhet av leverans till den offentliga sektorn och inte minst till myndighetssfären. Att vi nu fått ramavtal med Jordbruksverket är ett kvitto på att vi har hög kompetens och god leveransförmåga, säger Helen Widin, avtalsansvarig på Know IT.

Jordbruksverket utvecklar och förvaltar ett stort antal IT-system för bland annat administration av EU:s jordbrukspolitik i Sverige och den veterinära verksamheten. IT-verksamheten omfattar utveckling, förvaltning och drift av olika tillämpningar. IT-systemen används av personal vid Jordbruksverket, länsstyrelserna, allmänheten och andra intressenter.


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 700 medarbetare representerade på 16 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta
Anders Nilsson, koncernchef och vd, Know IT AB (publ), 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30