Know IT AB (publ.)

Know IT tecknar ramavtal med Läkemedelsverket

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 11:38 CET

Know IT har tecknat ramavtal med Läkemedelsverket om konsulttjänster inom projektledning. Ramavtalet löper från februari 2007 i två år med möjlighet till förlängning om tolv månader plus tolv månader.

Know IT:s ramavtal omfattar tjänster inom projektledning. Know IT är en av fem leverantörer som fått ramavtal inom nämnda anbudsområde.

Know IT har stor erfarenhet av att leverera tjänster till offentlig sektor och statliga verk samt erfarenhet av leveranser till farmasektorn med långa kundrelationer med bland andra AstraZeneca och Pfizer.

– Avtalet är ett resultat av att vi har lång erfarenhet av leveranser till offentlig sektor. Ramavtalet blir en viktig grund för att utveckla våra erbjudanden mot Läkemedelsverket, säger Per Thörnqvist, ansvarig för ramavtalet på Know IT.


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag mer än 700 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta
Per Thörnqvist, ansvarig för strategisk rådgivning, Know IT Stockholm AB (publ), 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30