Know IT AB (publ.)

Know IT tecknar ramavtal med SSAB

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 11:52 CET

Know IT har tecknat ramavtal med SSAB Oxelösund AB om IT-relaterade konsulttjänster. Dessutom är SSAB Merox AB och Oxelösundshamn AB avropsberättigade enligt avtalet. Ramavtalet löper under tre år till och med november 2009.

Know IT:s ramavtal omfattar bland annat tjänster inom konstruktion av styrsystem, processystemutveckling, projektledning, systemutveckling, systemanalys, programmering, utredning och analys samt nätverksdesign.

Know IT har under många år levererat IT-kompetens till SSAB Oxelösund AB.

– Avtalet är ett resultat av att vi har stor erfarenhet och en stor kundbas inom stålrelaterad industri, förutom SSAB räknar vi Outokumpu, Luvata, Kanthal och Sandvik till våra kunder. Vår kompetens och våra erbjudanden passar mycket bra in med vad SSAB efterfrågar, säger Bengt Frösdal, vd för Know IT Mälardalen AB.

SSAB Oxelösund AB ingår i koncernen SSAB Svenskt Stål och utvecklar, tillverkar och marknadsför grovplåt. SSAB Oxelösund är världens största tillverkare av slitplåt och höghållfast konstruktionsplåt, som marknadsförs under varumärkena HARDOX slitplåt och WELDOX konstruktionsstål.


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag mer än 700 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta
Bengt Frösdal, vd, Know IT Mälardalen AB (publ), 021-34 99 00, 019-12 88 00 eller 070-59 54 962
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30