Know IT AB (publ.)

Know IT tecknar ramavtal med Veterinärinstitutet i Norge

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 10:51 CET

Know IT Objectnet i Oslo har tecknat ett ramavtal med norska Veterinärinstitutet om leverans av konsulttjänster för projektledning, kvalitetssäkring, systemutveckling och programmering. Ramavtalet löper på två år med option på två års förlängning.

– Know IT utvärderades som bäste leverantör av de fem leverantörer som fick ramavtal. Totalt var det 22 anbudsgivare som konkurrerade om avtalet. KnowIT fick avtalet bland annat på grund av deras höga kompetens inom systemutveckling och deras stora erfarenhet från liknande uppdrag, säger IT-chef Ole Martinsen från norska Veterinärinstitutet.

– Vi är stolta over att bli valda som leverantör till Veterinärinstitutet. Know IT eftersträvar att bli en stor aktör inom utveckling och förvaltning av system inom Java och .NET. Därför är avtalet med Veterinärinstitutet viktigt for oss, säger Erik Amundrud, operativ chef och bolagsansvarig på Know IT Objectnet i Oslo.

För mer information kontakta
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Erik Amundrud, Operativ chef och bolagsansvarig, Know IT Objectnet, +47 90 95 62 00

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1200 medarbetare representerade på 23 orter i Sverige och på fyra i Norge samt en vardera i Estland, USA och Kina. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna www.knowit.se.