Know IT AB (publ.)

Know IT underlättar konvertering till .Net

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 13:26 CEST

Know IT har slutit avtal med IceTea Group, ett företag som länge levererat produktivitetshöjande verktyg för utveckling av applikationer baserade på SQL Windows/Centura Team Developer. IceTeaGroup har idag 500 kunder i 40 länder. Avtalet innebär att Know IT blir en Premium Porting Partner med exklusiv rätt till den skandinaviska marknaden.

Avtalet innebär att Know IT får tillgång till produkten IcePorter med vilken befintliga SQL Windows/Centura Team Developer applikationer kan konverteras till Microsoft .Net-miljö. All källkod i SQLWindows/Centura konverteras automatiskt till C# och en ny implementation som motsvarar SQLWindows/Centura-biblioteken görs i C#.

Eftersom SQLWindows idag har en mycket liten andel av marknaden för utvecklingsverktyg finns det stora affärsmässiga vinster med en automatisk konvertering. Att manuellt konvertera systemen är tidsödande och förenat med höga kostnader. Det finns också en risk att kvaliteten blir lidande genom att nya defekter som inte fanns i det gamla systemet tillförs den nya lösningen. En automatisk konvertering minimerar sådana risker.

- Vi ser stora möjligheter med avtalet och det utökade samarbetet med IceTea Group. Vi vet att många organisationer ser stora fördelar, både tekniskt och när det gäller kompetensförsörjning, med en övergång till Microsoft .net. För Know IT är .net en av de viktigaste plattformarna för systemutveckling, där vi har kraftfulla ramverk. Detta tillsammans med att vi har mycket god kompetens inom SQLWindows/Centura gör att vi är mycket väl kvalificerade för att hjälpa våra kunder till .net-plattformen, säger Thomas Wenngren, vd för Know IT Karlstad.

Know IT och IceTea Group har sedan länge goda kontakter och eftersom marknaden i allt större grad efterfrågar denna typ av lösningar väljer Know IT, i och med detta avtal, att satsa med sikte på den skandinaviska marknaden.


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 550 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta
Thomas Wenngren, vd Know IT Karlstad, 054-69 07 50
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30