Know IT AB (publ.)

Know IT utvecklar eNyckeln åt Energimyndigheten

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 15:13 CEST

- Det webbaserade informationssystemet utvecklas i Västerås

Energimyndigheten har tecknat avtal med Know IT om nyutveckling av ett webbaserat informationssystem för energistatistik. Informationssystemet,
eNyckeln, riktar sig i första hand till landets fastighetsägare och erbjuder uppföljning och jämförelse av energianvändning i flerbostadshus och lokalbyggnader. Syftet med projektet är att skapa ett verktyg för landets fastighetsägare i arbetet med energieffektivisering av byggnader.

Stora delar av eNyckeln kommer att vara tillgängliga för forskare och för allmänhet. Systemet som kommer att hämta data från fastighetsägare, Lantmäteriverket och SMHI byggs i .Net och med EpiServer. Uppskattat ordervärde är 2,5 miljoner SEK.

– Det känns mycket meningsfullt att vara delaktiga i Energimyndighetens arbete med att minska energianvändningen i byggnader i Sverige. Att vi fått uppdraget visar att vår medvetna satsning på systemutveckling inom energiområdet ger utdelning, säger Bengt Frösdal vd för Know IT Mälardalen.

– Energianvändningen inom bostadssektorn utgör cirka 38 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning. Genom eNyckeln kan vi erbjuda fastighetsägarna ett verktyg för att hitta möjligheter till energieffektivisering. Dessutom kan vi göra kostnadseffektiviseringar i vår statistikproduktion, säger Anders Jönsson, projektledare på Energimyndigheten.

– Vi valde Know IT som leverantör därför att de i tidigare uppdrag har levererat produkter av hög kvalitet och dessutom har mycket erfarenhet av att göra uppdrag åt aktörer inom energibranschen säger Anders Jönsson.

Fakta om Energimyndigheten:
Energimyndigheten arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem i Sverige och är landets centrala myndighet för energifrågor. Energimyndigheten är statistikansvarig myndighet för ämnesområdet Energi.


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av komplexa system till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag ca 560 medarbetare representerade på 15 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta
Bengt Frösdal, vd för Know IT Mälardalen, 021-34 99 00 eller 0708-15 48 25
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30