FörsäkringsGirot

Knowit väljer FörsäkringsGirot som administrationspartner i sin nya pensionslösning

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 09:32 CET

Knowit har sedan våren 2016 arbetat med att upphandla en ny pensions- och försäkringslösning för 700 anställda i den svenska delen av Knowit. För att känna full trygghet att de anställda har korrekt pensionsavsättning och samtidigt ha en effektiv administrativ process valde Knowit att arbeta med FörsäkringsGirot.

I denna typ av lösning, med fler försäkringsleverantörer erbjuder FörsäkringsGirot en kombination av system och tjänster. Dessa skapar trygghet i att rätt pension avsätts och rapporteras till respektive försäkringsbolag. Vidare förenklas vardagen för Knowit genom att alla försäkringsfakturor hanteras av FörsäkringsGirot som sedan levererar bokföringsunderlag med korrekt kostnadsfördelning. Helhetslösningen ger hög grad av kontroll då all information finns lättillgänglig vid t.ex. analyser kring avdragsrätt.

FörsäkringsGirot är en oberoende administratör som utgår från arbetsgivarens behov av trygg och effektiv hantering av de anställdas pensioner och försäkringar.

"I vår upphandling av ny pensions- och försäkringslösning ställde vi krav på att administrationen skall vara enkel, trygg och automatiserad. Genom att arbeta med FörsäkringsGirot säkerställer vi detta", berättar Joakim Pilborg, Vice President Corporate Operations på Knowit.

"Det känns väldigt bra att Knowit valt att arbeta med oss", säger Stefan Bergmark, VD på FörsäkringsGirot. "Vi ser att våra lösningar och tjänster skapar de värden våra kunder eftersträvar i form av enkel och trygg pensionsadministration", fortsätter Stefan Bergmark..

För ytterligare information kontakta

Christian Castwall Sälj- och marknadschef på FörsäkringsGirot
073-588 26 15 christian.castwall@fgirot.se