Konsumentverket

KO aktiv för att reda ut BIG-härvan

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 11:45 CEST

Det har gått fyra år sedan konsumenterna skulle ha fått tillbaka de pengar som de - redan vid köpet hos företaget BIG - hade utlovats. Konsumentombudsmannen, KO kallade därför nyligen företaget, försäkringsmäklaren och revisionsbolaget till ett möte.


KO:s mening inför mötet var att de tre aktörerna tillsammans borde bidra till att infria löftena till konsumenterna när inte försäkringsbolaget IOMA på Isle of Man gör sitt och betalar ut ersättningen. Någon frivillig lösning gick dock inte att nå vid den överläggning som nyligen hölls på Konsumentverket. Företrädarna för de inblandade - företaget BIG, försäkringsmäklaren L-E Gefwert samt revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers - var alla avvisande på den punkten.

KO:s uppfattning är att samtliga, även försäkringsmäklaren och det intygande revisionsbolaget, har ett ansvar för att lösa tvisten. Försäkringsmäklarens arbete har varit behäftat med formella brister, vilket lett till betalningsinvändningar från det utländska försäkringsbolaget IOMA.
För närvarande pågår en process mellan BIG och försäkringsbolaget, där sakfrågorna ännu inte kommit upp, eftersom det först måste avgöras i vilket land tvisten ska prövas.

- Konsumenternas anspråk måste tas tillvara på annat sätt om inte tvisten kan prövas i Sverige. Vi avvaktar tillsvidare domstolsbeslut om var prövning kan ske, säger Marianne Åbyhammar, ställföreträdande KO.

Bakgrunden i BIG-härvan är att företaget i en reklamkampanj för fjorton år sedan gick ut med löftet: "Köp idag, pengarna tillbaka om tio år". Det enda konsumenterna skulle behöva göra var att skicka in ett "återbetalningscertifikat" och uppfylla vissa villkor. Efter tio år återkom fler konsumenter än företaget räknat med. BIG hade återförsäkrat sig hos IOMA, som emellertid vägrar stå för utbetalningarna.