Konsumentverket

KO drar försäkringsbolag inför domstol

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 15:51 CEST

Moderna Försäkringar säljer produktskadeförsäkringar för hemelektronik i Elgigantens butiker. Försäkringarna marknadsförs bland annat med att den ger ett bättre skydd än hemförsäkringen och att den har låg eller ingen självrisk om produkten skadas eller behöver bytas ut.

Men enligt KO så är försäkringarna oskäliga för konsumenterna på två punkter. Dels är den förskottsbetalade försäkringstiden upp till fem år, dels betalas ingen premie tillbaka vid en totalskada.

Enligt försäkringsavtalslagen får inte avtalstiden för en försäkring överstiga ett år, om det inte finns särskilda skäl. Syftet med det är att konsumenten ska ha möjlighet att aktivt välja om hon vill förnya försäkringen eller inte. Att Moderna Försäkringar erbjuder sina kunder att säga upp avtalet varje år är inte godtagbart, menar KO.
Försäkringsavtalslagen har också klara regler när det gäller återbetalning av premie. Enligt lagen så har konsumenten rätt att få tillbaka premien om försäkringen upphör i förtid, oavsett anledning.

Moderna Försäkringars avtalsvillkor innebär att om konsumenten till exempel tecknat en femårig produktförsäkring för en kamera och kameran måste ersättas med en ny efter ett halvår så upphör försäkringen och någon premie återbetalas inte. Försäkringen övergår heller inte till ersättningskameran.

KO anser att Moderna Försäkringars avtalsvillkor är oskäliga och vill nu att Marknadsdomstolen prövar saken.

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.