Konsumentverket

KO företräder drabbade Irakresenärer i ARN

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 15:43 CEST

Under våren 2009 köpte ett hundratal resenärer tur- och returbiljetter till Irak med Viking Airlines AB. Biljetterna förmedlades framförallt av Res Nu i Stockholm, men också av andra resebyråer.

Den 1 juli beslutade Viking Airlines att inte genomföra flygningarna från Irak tillbaka till Sverige. Anledningen ska ha varit att flygbolaget inte fått betalt för biljetterna, enligt ett pressmeddelande från Viking Airlines. Det gjorde att de resenärer som redan rest till Irak på tur- och returbiljett plötsligt stod utan återresa till Sverige. Resenärerna blev därför tvingade att köpa nya, ibland dyrare, flygbiljetter för att komma hem.

Konsumentombudsmannen, KO, begär att Allmänna reklamationsnämnden, ARN, rekommenderar att de drabbade resenärerna ska få ersättning för den ekonomiska skada de lidit. KO vill att ARN avgör om det är Viking Airlines eller resbyråerna som är skyldiga att ersätta de drabbade resenärerna.

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.