Konsumentverket

KO stämmer bolag på tre miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 10:52 CET

Marknadsstörningsavgift är en sanktion som KO kan ta till när ett bolag uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot marknadsföringslagen. I fallet med Byggbyrån Höllviken AB anser KO att bolaget har vilselett konsumenter på flera punkter i marknadsföringen av sin värderingstjänst www.bilpris.nu.

Bland annat har det inte tillräckligt tydligt framgått vad tjänsten kostar samtidigt som man gett intryck av att konsumenten kan avsäga sig den lagstadgade ångerrätten innan ångerfristen startat. Företaget påstår också att deras värderingstjänst utförs manuellt.

Kostnaden för en värdering på www.bilpris.nu är 399 kronor, vilket enligt avtalet inkluderar ett skriftligt intyg och svar via SMS. Priset på värderingstjänsten anges i liten textstorlek och inte i anslutning till det ställe där beställning av värderingen görs.

Byggbyrån startade sin värderingstjänst på Internet i juli 2009, sedan dess har ett fyrtiotal anmälningar kommit i till Konsumentverket av konsumenter som anser sig ha blivit lurade av företagets marknadsföring.

Utöver kravet om marknadsstörningsavgift begär KO även att tingsrätten förbjuder bolaget och bolagsmännen vid vite att begå samma typ av överträdelser av marknadsföringslagen igen.  
För att inte fler konsumenter ska drabbas yrkar KO på ett interimistiskt beslut i väntan den slutliga domen.