Konsumentverket

KO tvingar sms-lånebolag att redovisa ränta

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 09:46 CET

Nu ska inte bolag som ger sms-lån få lov att fortsätta kalla ränta för avgifter. Med två domslut i ryggen kräver nu KO att hela branschen rättar sig efter detta. Annars väntar fler stämningar.

Kreditgivare får inte ta ut avgifter som inte motsvarar kostnaderna för lånet till den enskilde konsumenten. Det står nu ställt bortom allt rimligt tvivel sedan Marknadsdomstolen, MD, i två fall klarlagt detta.

I det senaste målet som KO drivit mot ett sms-lånebolag meddelade MD att det strider mot konsumentkreditlagen om kreditgivare tar ut avgifter för att täcka även andra kostnader än vad det kostar att bevilja en låneansökan.

Det är alltså, enligt domen, inte tillåtet att ta ut avgifter för marknadsföring, kreditförluster, lokaler och upplåning. Det är heller inte tillåtet att ta ut avgifter för personal, sms, telefoni, datakommunikation, kreditprövning och fakturering såvida de inte utgör en kostnad för just den enskilda krediten. Avgifterna får heller inte generera vinst.

I en tidigare dom, mot ett annat sms-lånebolag, klargjorde MD att räntekostnader, kostnader för revisionsuppdrag och övriga uppdrag inte kan betraktas som kostnader för krediter.

- Konsekvensen blir nu att hela branschen tvingas redovisa ränta istället. Det är bra för då är det lättare för konsumenten att jämföra olika typer av lån, säger Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson som nu förutsätter att samtliga kreditgivare rättar sig efter Marknadsdomstolen.

Han fortsätter:
- Vi kommer att följa upp efterlevnaden och jag tvekar inte att vidta rättsliga åtgärder där det behövs.
Konsumentombudsmannen har nu skrivit brev till cirka 180 kreditbolag där det ges en redogörelse för vilka regler som nu gäller på området.


Kontaktperson:
Anna Hallqvist, tel 054-19 40 60