Konsumentverket

KO vann mål mot Försäkringsrådet: Förbud mot falsk försäkringsrådgivning

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 10:00 CET

Marknadsdomstolen slog idag fast att Försäkringsrådet i Malmö bedrivit marknadsföring under falska förespeglingar. Företaget erbjöd via telefon konsumenter försäkringsrådgivning i hemmet, men syftet var inte att ge råd utan att förmedla ett visst bolags kapitalförsäkring. Domstolen gick på KO:s linje och förbjuder företaget vid vite av 400 000 kronor att arbeta på det sättet.

När människor tog emot företagets representant i sina hem var det i tron att de skulle få hjälp att gå igenom sitt försäkringsskydd. Men företagets avsikt var att sälja en kapitalförsäkring från det engelska bolaget Friends Provident.

För att kalla en tjänst "rådgivning" ska mottagarens individuella situation och behov vägas in då rekommendationer ges, anser MD bland annat.

- Det är principiellt viktigt att domen slår fast att det är olagligt att använda ord som "oberoende" och "rådgivning" när så inte är fallet, eftersom det väcker starka förväntningar hos konsumenterna. Försäkringar är komplicerade produkter för de flesta och just behovet av oberoende rådgivning är stort, säger Marianne Åbyhammar, ställföreträdande KO.

Domen finns att läsa på Marknadsdomstolens webbplats, under "Avgöranden" (2003:31).

Kontaktpersoner
Tord Pettersson, tel 08-429 06 43 och Marianne Åbyhammar, tel 08- 429 07 22