Konsumentverket

KO vann mot Callmedia: Särskilda avtal krävs för betaltjänster på Internet

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 14:46 CEST

Konsumentombudsmannen, KO, stämde i maj 2003 företaget Callmedia för att de skickat fakturor för betaltjänster på Internet till människor som aldrig beställt tjänsterna, drivit marknadsföring i strid mot e-handelslagen samt använt sig av oskäliga avtalsvillkor när de krävt betalning av konsumenter.
Marknadsdomstolen, MD, fäller nu Callmedia på samtliga tre punkter.Hundratals konsumenter har fått sina datorer uppkopplade mot betaltjänster genom att, av misstag eller helt omedvetet, klickat i en ruta som dykt upp på dataskärmen. Rutan saknar information om vilken typ av tjänst det handlar om, priset för den och andra villkor för att utnyttja tjänsten. Callmedia har sedan skickat fakturor till den som står för telefonabonnemanget som uppkopplingen skett ifrån.
Marknadsdomstolen konstaterar att konsumenterna inte uttryckligen beställt tjänsterna. När Callmedia trots det har skickat ut fakturor har konsumenterna vilseletts att tro att de är betalningsskyldiga. Marknadsdomstolen förbjuder därför Callmedia att skicka fakturor till konsumenter för utnyttjande av Internettjänster som inte beställts.

I e-handelslagen finns krav på att den som levererar tjänster över Internet ska tillhandahålla lämpliga och effektiva tekniska hjälpmedel som gör det möjligt för mottagaren att upptäcka och rätta till eventuella inmatningsfel innan beställning görs.
Marknadsdomstolen anser att Callmedia är skyldig att känna till de föreskrifter som gäller enligt e-handelslagen och att det varit bolaget skyldighet att förvissa sig om att det finns rutiner som säkerställer att företaget inte medverkar till marknadsföring som strider mot e-handelslagen.
Genom domen står det klart att en operatör har ansvar för att marknadsföringen av de tjänster de tillhandahåller telefonnummer till uppfyller bestämmelserna i e-handelslagen.

Callmedia har till de konsumenter som bestritt betalningsskyldighet uppgivit att konsumenterna är betalningskyldiga gentemot Callmedia med stöd av Telias villkor. KO hävdade att villkoret är oskäligt. Marknadsdomstolen konstaterar att villkoret är vilseledande och förbjuder Callmedia att använda det.

Enligt Marknadsdomstolen krävs det särskilda avtal för betalteletjänster.

- Vi hoppas att domsluten innebär början till slutet på den här typen av bedrägeriliknande metoder, säger Annika Hernodh, byråchef på Konsumentverket.Kontaktpersoner

Annika Hernodh, tel 08-420 07 25,
Jenny Jensen, tel 08-429 05 83