Konsumentverket

KO vann över Premie Invest

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 15:31 CET

Marknadsdomstolen, MD, förbjuder Premie Invest att fortsätta med sin marknadsföring av kreditköp av premieobligationer. Enligt MD är marknadsföringen vilseledande eftersom den egentliga kreditkostnaden och den effektiva räntan är högre än vad som anges i Premie Invests reklamerbjudande.

I domen slår MD fast att Premie Invests marknadsföringsmaterial är både "svåröverskådligt och otydligt" och att konsumenten har svårt att utifrån materialet "avgöra vad det är han eller hon betalar för". Detta omöjliggör för konsumenterna att värdera erbjudandet och jämföra med att köpa premieobligationer kontant. Vidare anser domstolen att konsumenten vilseleds om förmånligheten i erbjudandet och att marknadsföringen är "ovederhäftig och otillbörlig enligt marknadsföringslagen".

- Domen understryker vikten av att konsumenterna måste kunna lita på att den effektiva räntan och kreditkostnaden är korrekt angivna, säger ställföreträdande KO Marianne Åbyhammar. Vid komplicerade erbjudanden är sådana här jämförelsetal särskilt viktiga som ett mått på kostnaderna för de egentliga produkterna.

MD dömer Premie Invest att betala 500 000 kronor i vite om marknadsföringen fortsätter.


Kontaktpersoner

Marianne Åbyhammar, tel 08 - 429 07 22
Rebecca Heinemann, tel 08 - 429 07 05