Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén

Koalition av organisationer kräver kriskommission under justitieministern efter rasistattackerna i Forserum

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 01:18 CEST

 

Tisdag 28 augusti träffade en koalition av riksorganisationer den förföljda somalisksvenska gruppen i Forserum. Afrosvenskarnas riksförbund, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén, Sveriges Unga Muslimer och Ibn Rushd hade även bjudit in representanter för kommunledningen, polisen och skolan till mötet som hölls i Somaliska föreningens lokaler. Koalitionens slutsats av mötet är att Nässjö kommun självt inte klarar av att garantera somaliservenskarnas mänskliga rättigheter. Justitieminister Beatrice Ask bör därför tillsätta en kriskommission för att utreda vad som har gått fel och hur svensksomalierna i Forserums mänskliga rättigheter ska garanteras såsom rätten till personlig säkerhet, rätten att inte utsättas för rasdiskriminering, rätten att utöva sin religion, effektiva rättsmedel och rätten att gå i skolan.

Kriskommissionens sammansättning bör avgöras av regeringen i samråd med den utsatta gruppens företrädare och ska utreda de utestående frågorna kring polisens och kommunens hantering av situationen i Forserum. Den ska utröna om polisen fullgjort sina skyldigheter mot den drabbade gruppen och om lokalpolitikerna gjort vad som kunnat förväntas av dem? Kravet på en kriskommission kommer att lämnas in till justitieminister Beatrice Ask som en skriftlig petition i veckan.

Koalitionen skriver också till FN:s speciella rapportör om rasism och till FN:s arbetsgrupp om människor med afrikanskt ursprung och begär att de avlägger ett besök till Sverige och på plats förhör sig om situationen för afrosvenskar och muslimer.

Nätverket svenska muslimer i samarbete meddelar samtidigt att de har beslutat att ta med händelserna i Forserum i deras skuggrapport om Sverige till CERD-kommittén som övervakar efterlevandet av FN-konventionen för avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Svenska regeringen kommer att få svara på frågor om vad den gjort för de utsatta i Forserum när Sverige kommer upp för granskning i februari 2013.

 

Kontaktperson

Kitimbwa Sabuni

Tel: 0722-508090

E-post: kitimbwa.sabuni@mmrk.org