Banverket

Kobjersporten i Lund öppnas igen - Gång- och cykeltunnel i drift efter ett års ombyggnad

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 09:51 CEST

Gång- och cykeltunneln Kobjersporten under Västkustbanan öppnas nu på fredag, den 29 oktober, efter att ha byggts om under ett års tid.

Banverket har byggt om och rätat ut sträckningen för Kobjersporten. Ombyggnaden innebär också att porten fått en vidare öppning och flackare nedfartsramper. Dessutom har belysningen förbättrats.

Ombyggnaden har ingått som ett led i Banverkets stora arbete med att bygga dubbelspår på Västkustbanan genom Lund. Ett arbete som bland mycket annat också innefattar cykel- och gångbanor och säkra passager under järnvägen.

Även bilisterna upplever från och med denna vecka förbättringar i och med att inskränkningarna för trafiken på Norra Ringen plockades bort i måndags.


Syftet med dubbelspårsutbyggnaden är att få bort en av de flaskhalsar som fortfarande finns kvar på Västkustbanan. En utbyggd bana ger punktligare tågtrafik och kortare restider. Dessutom förbättras boendemiljön genom att Banverket bygger bullerskydd och nya bil- och cykelvägar enligt Lunds kommuns planer. Hela utbyggnaden av dubbelspår mellan Lunds C och Kävlinge beräknas vara klar sommaren 2005.

Jan Källqvist,
Projektledare, Banverket
0706 - 69 57 60

Anders Kjellson Delprojektledare, Banverket
046-31 25 50

Banverket Södra banregionens presstjänst
040-20 25 01