Kockums AB

Kockums fördjupar samarbetet med Northrop Grumman Ship Systems - Satsning på kompositfartyg för amerikanska kustbevakningen

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 09:48 CEST

Kockums AB och dess moderbolag HDW, Howaldtswerke-Deutsche Werft AG, har idag tecknat ett avtal som innebär ett fördjupat och breddat samarbete med den amerikanska försvarsindustrin Northrop Grumman Ship Systems (NGSS). Den amerikanska partnern kommer att lansera ett kompositfartyg med smygteknik som det bästa för U.S. Coast Guard (amerikanska kustbevakningen).

Den framtida operationella effektiviteten för U. S. Coast Guard i skärgårdsområdet, och på andra viktiga uppdrag, kan komma att revolutioneras genom detta, skriver NGSS i ett pressmeddelande.

Avtalet är ett påbyggnadskontrakt till ett tidigare men denna gång gäller det samarbete inom konstruktion och tillverkning av kompositfartyg i Deepwater-programmet till U.S. Coast Guard. Ett stort antal äldre fartyg ska ersättas av nya snabbgående och här kan det bli aktuellt att bygga skroven i komposit. Amerikanska kustbevakningen överväger detta nu.

Det tidigare avtalet mellan Kockums/HDW och Northrop Grumman Ship System, som tecknades i oktober 2002, gäller samarbete för konstruktion, utveckling och försäljning av smygfartyg som bygger på en vidareutveckling av Visby-konceptet. Avtalet från år 2002 beskrivs som en exklusiv överenskommelse mellan parterna som tillåter Northrop Grumman Ship Systems att samarbeta med Kockums, som har stor kompetens och erfarenhet inom komposit- och smygtekniken.

Nu utvidgas överenskommelsen till att gälla också en ny fartygstyp (Fast Response Cutter). De är snabbgående, cirka 40 – 60 meter långa och avsedda för amerikanska kustbevakningen. Avtalet undertecknades av Northrop Grummans vice koncernchef Dr. Philip A. Dur och Kockums VD Martin Hagbyhn i USA.

– Vi tror att kompositteknologin är den rätta för kustbevakningen och kommer att satsa hårt på att lansera den. Kockums är världsledande när det gäller maritim säkerhet (Maritime Security) och samarbetet kommer att stärka oss som det ledande företaget i USA för marina fartyg och fartyg till kustbevakningen, kommenterar Dr. Philip A. Dur, vice koncernchef och VD för NGSS.

– Det är en stor framgång för oss att vårt samarbete med NGSS nu lett till ett konkret projekt som syftar till att kunna erbjuda U.S. Coast Guard nya fartyg i komposit. Men överenskommelsen är också en värdefull signal till exportmarknaden att vår partner i USA bestämt sig för att satsa på komposit och smygteknik i detta projekt. Kockums smygkoncept har för övrigt rönt stort intresse ute i världen. Jag är övertygad om att vi har stor erfarenhet och mycket kunnande att delge vår amerikanska partner i samarbetet, säger Kockums VD Martin Hagbyhn.

Illustration bifogas pressmeddelandet:
Det här är en idéskiss på det fartyg Fast Response Cutter som Northrop Grumman Ship Systems och Kockums/HDW lanserar för den amerikanska kustbevakningen.

- - - - - - - - - - - -

För ytterligare information, kontakta Kockums infochef Kjell Göthe telefon
0455-68 38 88 eller mobilt 0734-34 28 88.


Kockums står för marin högteknologi i världsklass – på ytan och under. Vi konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina system med avancerad stealth-teknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Division Ubåt finns i Malmö och Division Ytfartyg med all produktion i Karlskrona. Kockums ingår i tyska HDW-gruppen.

Northrop Grumman Ship Systems includes primary operations in Pascagoula and Gulfport, Miss.; and in New Orleans and Tallulah, La., as well as in a network of fleet support offices in the U.S. and Japan. Ship Systems is one of the nation´s leading fullservice systems companies for the design, engineering, construction and life-cycle support of major surface ships for the U.S. Navy, U.S. Coast Guard and international navies, and for commercial vessels of all types.