Jämtlands Läns Landsting

Köja-gruppen tar vid i Karolina-projektet

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 16:57 CEST

Ett dygn med några viktiga frågetecken uträtade! Så kan man sammanfatta det lunch-till-lunch-möte som verksamhetsansvariga i landstinget, facken och kommunerna genomfört denna vecka. Vid träffen fick gruppen möta den coach från Lotscenter AB, Kjell - Åke Lantz, som är den som ska coacha gruppens arbete framåt vid ytterligare tre träffar.

Träffen är inledningen på det arbete som gruppen ska utföra i projektet Karolina - länken till framtiden. Underlaget för träffen utgjordes av det omfattande material som arbetsplatser och samverkanspartners producerat under september månad.

- Ett imponerande arbete som kommer att betyda en hel del för gruppen. Materialet låg till grund för den här första diskussionen, säger Charlotte Wäreborn Schultz, landstingsdirekör och projektledare.

- Coachen kommer att arbeta tillsammans med de verksamhetsansvariga - hans uppgift är att ställa frågor ur olika synvinklar till "Köjagruppen" så att de inte blir en grupp som slåss om revir och resurser. Utan istället en grupp som tänker i nya banor, letar nya lösningar på gamla kända problem, säger landstingsdirektör Charlotte Wäreborn Schultz.

För att åstadkomma detta krävs dels stor erfarenhet från förändringsarbete utifrån en ledande position, stor erfarenhet av grupprocesser och en väl beprövad metodik.

- Det här är ett så nödvändigt och viktigt arbete och så beroende av att verksamheten tar sitt ansvar att jag på det här sättet också vill markera allvaret i frågan. Våra resurser är på väg att sina - redan idag vet vi genom förändringar i skatteutjämningssystemet kommer att förlora cirka 9 miljoner kronor per år, exklusive regleringsposter . Det och andra faktorer som vi i alla möjliga sammanhang belyst tidigare; minskat skatteunderlag, åldersfördelningen i länet, en minskad tillväxt och en snabb medicinsk - teknisk utveckling som gör det möjligt att behandla och bota allt fler gör att vi - medan vi har förutsättningar att lyckas måste åstadkomma förändrade arbetssätt och nya metoder för att kunna ge både medarbetare och länets invånare det de har rätt att förvänta sig av oss, säger Charlotte Wäreborn Schultz.

Metoden som gruppen arbetar efter är LOTS, en systematisk ordning för att konkretisera och utkristallisera vad vårt framtida landsting egentligen ska göra, för vem och också på vilket sätt. Det är ett sätt att stegvis komma fram till ett förbättringsarbete som ska leda till att vi kommer att kunna ge våra medarbetare en arbetsmiljö värd namnet, nöjdare länsinvånare samt att vi säkrar att uppdrag och ekonomin ska balansera. Metoden innebär att det är fokus på uppgifterna i verksamheten och inte organisation. Det Köjagruppen först ska koncentrera sig på är vad landstinget i Jämtland ska göra, på vilket sätt det ska ske och hur samverkan kan ske. Metoden och företaget har funnits i 30 år och finns både nationellt och internationellt.

- Nu har gruppmedlemmarna i uppgift att kommunicera vad vi diskuterat med sina medarbetare, reflektera över vad vi egentligen sagt och gjort. Samla på sig frågor och kommentarer för att återföra det till nästa träff.

Den här hösten handlar mycket om att förankra jobbet hos medarbetarna och också att skapa förutsättningar för dialog både inom och utom landstinget. Under 2004 kommer verksamheterna att vidareutveckla planen från ett mer marknära perspektiv. Jag är övertygad om att vi kommer att få en plan som på ett tydligare sätt än tidigare kommer att ha länets invånare i fokus, avslutar Charlotte Wäreborn Schultz.

För ytterligare information:
Jonas Törngren, projektkoordinator, 063-14 76 42
Charlotte Wäreborn Schultz, landstingsdirektör, Tel 070-588 75 42