RISE Research Institutes of Sweden AB

Köldmedier – alltid lika hett!

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2016 09:53 CEST

Nyheter och synvinklar i senaste numret av Heat Pump Centre Newsletter

Vilket köldmedium ska man använda i en viss värmepump? Man kan säga att det är en evigt het fråga. Även om detta är en ordlek, så är det helt sant i denna värld full av värmepumpande tekniker. Hoten mot ozonskiktet och vårt klimat har gett upphov till internationell och nationell lagstiftning, som har lett till innovation av nya produkter och återinförande av gamla. Det avspeglas också i valet av ämne för Heat Pump Centre Newsletter.

Ämnet för det nya numret av Heat Pump Centre Newsletter är Köldmedier. I Foreword ges en översikt av ämnet. Numret innehåller fem artiklar, som beskriver fallstudier, för både gamla och nya köldmedier. Köldmedier för luftkonditionering belyses, liksom brännbara köldmedier. Column i detta nummer är tvådelad, med två olika sätt att se på hydrofluoroolefiner (HFO). Numret innehåller också en marknadsrapport från Norge.

IEA Heat Pump Centre Newsletter ges ut av IEA Heat Pump Centre (HPC), som är ett internationellt informationscentrum för värmepumpande tekniker, tillämpningar och marknader. Besök vår hemsida, www.heatpumpcentre.org

IEA Heat Pump Centre Newsletter kan laddas ner via denna länk:

http://www.heatpumpcentre.org/en/newsletter/Sidor/default.aspx

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. 

Under 2015 påbörjade SP, tillsammans med övriga delar av RISE, en process för att forma en mer samlad institutssektor. Med gemensam strategi och ökat samarbete kommer RISE-instituten kunna erbjuda både bättre och helt nya tjänster. Processen fortsätter under 2016. Se www.ri.se

Läs mer på www.sp.se