Länsstyrelsen i Stockholms län

Kön påverkar resvanor mer än inkomst

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 13:20 CET

Män föredrar att köra bil. Kvinnor åker hellre kollektivt. Det resmönster man en gång slagit in på håller sig förvånansvärt stabilt genom hela livet. Kön har en större betydelse för resvanorna än inkomst, bostadstyp och förvärvsgrad. Det konstateras i en ny rapport som presenteras idag.

Singelmän reser till exempel mycket med bil även vid låga inkomster och relativt sett har ett litet behov av bil. Singelkvinnor däremot reser väldigt lite med bil även när de synbarligen har både råd med och behov av bil.

- Det finns stora skillnader mellan kvinnors och mäns resvanor och skillnaderna samvarierar inte i den grad vi trott med yttre förutsättningar som inkomst, ålder och jobb, säger Sofia Lindfors, projektledare vid Länsstyrelsen. Det kan innebära att det finns värderingsskillnader som ligger bakom. Dessa ska vi studera närmare i projektets nästa steg när vi kommer att intervjua olika resenärsgrupper.

Resultaten bygger på en analys av en resvaneundersökning som genomfördes i Stockholms län 2004.

Förutom att män har och använder bil i större utsträckning än kvinnor gör de också betydligt fler tjänsteresor och färdas genomgående längre sträckor. Kvinnor däremot gör fler resor totalt sett men reser i högre grad kollektivt och gör betydligt fler serviceresor (inköp etc.) och fritidsresor (besök, fritidsaktiviteter etc.) än män, åtminstone fram till pensionsåldern.

Studien har tagits fram av konsultföretaget Transek AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm och Regionplane- och trafikkontoret inom ramen för projektet Jämställda kommunikationer som delfinansieras av ESF-rådet.

För mer information kontakta:
Sofia Lindfors, projektledare Jämställda kommunikationer, Länsstyrelsen i Stockholms län, tfn 08- 785 41 83 eller 070-224 96 16