Lifecap AB

Könskvotering åtgärdar symptomet – inte det underliggande problemet.

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2011 09:36 CEST

Debatten om kvinnors styrelserepresentation går varm i media. Rubriken ”Ojämlika styrelser upprör” syntes i gårdagens SvD.  I artikeln framkommer att Günter Mårder, Aktiespararnas Vd, anser att det viktiga för aktiespararna är att få rätt kompetens till styrelserna. Gaya Pienitzka, Lifecap AB, håller med, men menar att detta inte är möjligt förrän det finns en tydlig definition på vad som åsyftas med kompetens.

 

I boken ”Nu har det skrivits en bok om Kvinnligt, manligt mänskligt” belyser terapeuten Gaya Pienitzka och Kommendörkapten Lennart Lindén frågställningarna ur ett annorlunda perspektiv. Gaya menar att det inte är möjligt att få rätsida på frågeställningen som berör kvinnors representation i styrelser förrän frågan om vad som är det underliggande hanteras. Enligt Lennart och Gaya finns det könstypiska kvinnliga förmågor och könstypiska mannliga förmågor. Gaya väljer att kalla det för feminina respektive maskulina förmågor och hon poängterar att både män och kvinnor besitter båda typerna av förmågor att andelen varierar mellan olika individer. Det vanliga är att män har en större andel maskulina förmågor medan kvinnor oftast har en större andel feminina förmågor. Som bekant använder människor olika typer av förmågor i olika situationer, fortsätter Gaya. Enligt henne tillvaratar arbetet i styrelser, ett arbete som enligt lång tradition i västvärlden utförts av män, företrädesvis maskulina förmågor. Hon menar vidare att majoriteten av de kvinnor som sitter i börsnoterade bolagsstyrelser i ofta har utvecklat sina maskulina förmågor till bristningsgränsen, och att deras feminina dito sällan visas upp i styrelserummen.

 

Gaya som själv har en bakgrund i den tidigare mansdominerade IT-branchen, med en fil. kand. i Systemvetenskap i botten av sina utbildningar, hävdar att hon vet vad hon talar om. Hon menar att det är oerhört ansträngande för en kvinna med starka feminina förmågor att bara använda de maskulina i sitt yrkesutövande. I konkurrensen med män, på mäns villkor, leder det inte sällan till att kvinnor sliter ut sig – resultatet blir stress och ibland till och med utbrändhet. De maskulina förmågorna går för högtryck medan de feminina underskattas och ligger i träda. Någonting som också ofta leder till att kvinnor i karriären i mansdominerade yrken ständigt söker förkovra sig, trots att de redan har mer än tillräcklig teoretisk kompetens och erfarenhet. Bakom strävan ligger enligt Gaya ofta en odefinierbar rädsla för att bli avslöjad, att någon ska komma på en som en bluff. Någonting som, enligt Gaya, egentligen har en grund i att kvinnan inte tillvaratar hela sin potential eftersom hon undertrycker de feminina förmågorna.

 

Vid en stark förenkling kan man säga att fokus och riktning traditionellt räknas som maskulina förmågor medan kreativitet brukar benämnas feminina. Det finns en underbar beskrivning ur verkliga livet i boken ”Nu har det skrivits en bok…” där en ensam man kliver in i en styrelse till ett föräldrakooperativt daghem som är en underbar illustration över ”kulturkrocken” mellan maskulint och feminint.

 

Lifecap AB erbjuder coach- och terapeutbildningar på distans med internatträffar vid två tillfällen per termin. Bland annat finns inriktningen relationsterapeut där Gaya undervisar tillsammans med Kelly Pienitzka, som varit verksam i försvaret under närmare tjugofem år och som i likhet med Lennart Lindén har en gedigen erfarenhet av ledarträning för män.

 

Lifecap AB

www.lifecap.se