Socialdemokraterna

Könsneutral äktenskapslagstiftning

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2005 21:00 CET

Den socialdemokratiska partikongressen fattade under söndagen beslut på området "Allas lika värde". Bland annat beslutade en enig kongress att det inte bör finnas några skillnader i äktenskapliga rättigheter beroende på sexuell läggning, och att äktenskapslagstiftningen därmed ska vara könsneutral.

Exakt hur lagstiftningen bör se ut och vilken modell som lämpar sig bäst för att nå det mål som partikongressen nu har lagt fast ska dock utredas vidare.

Kongressens pressjour, 08-24 76 25

Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59