Västtrafik

Köp av enkelbiljett hos föraren tas bort på spårvagnarna

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 10:19 CEST

Från och med måndagen den 20 augusti kan man inte längre betala med kontanter till föraren ombord på spårvagnarna i Göteborg. Spårvagnsresenärerna får istället köpa sina enkelbiljetter via myntautomater eller via SMS. Genom att ta bort betalning med kontanter till föraren ombord på spårvagnarna kommer punktligheten att förbättras vilket innebär snabbare resor samtidigt som förarna får en säkrare arbetsplats och det blir tryggare ombord.

Det har varit ett starkt önskemål från spårvagnsförarna att slippa kontanthanteringen. Västtrafik har nu tillsammans med Göteborgs Spårvägar hittat en lösning som är bra både för resenärerna och för förarna. Därför försvinner kontanthanteringen ombord på spårvagnarna från och med den 20 augusti.

- Vi vill att våra resenärer ska resa tryggt och säkert med oss samtidigt som vi vill ge förarna en säker arbetsplats. Genom att flytta biljettförsäljningen från spårvagnsföraren till en automat eller till mobilen kan dessutom spårvagnarnas punktlighet förbättras och hållplatsuppehållen förkortas, säger Mikael Olsson, Vice trafikchef på Västtrafik.

Spårvagnsresenärerna får istället köpa sina enkelbiljetter via myntautomater eller via SMS. De flesta som reser med Västtrafik har någon form av områdesladdning eller rabattkort, knappt 20 procent väljer att köpa enkelbiljetter. Redan idag köps var femte enkelbiljett via SMS och resenärerna får på så sätt dessutom 10 procent rabatt på sina resor. Övriga resenärer använder myntautomaten eller betalar kontant till föraren.

När det körs med två ihopkopplade vagnar finns myntautomaten placerad innanför den främre dörren i den första vagnen, alltså nära föraren. I alla ledspårvagnar finns myntautomaten innanför dörrarna med orange markering.

För att ytterligare förenkla biljettköpen för resenärerna kommer de framöver att kunna betala sina biljetter med kreditkort via myntautomaterna. Västtrafik håller just nu på med att utveckla den tjänsten men först krävs en del tekniska lösningar. Det är i dagsläget därför oklart när den tjänsten kan lanseras.

För mer information se Västtrafiks hemsida www.vasttrafik.se eller kontakta:
Mikael Olsson 0709- 99 66 74, vice trafikchef hos Västtrafik eller
Västtrafiks presstjänst, tfn: 0771-41 43 99