Tricorona AB

KÖP EN UTSLÄPPSRÄTT!

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 17:12 CET

Kyotoavtalet

1997 ingick världens industriländer, med undantag för bl.a. USA och Australien, ett avtal som syftar till att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Minskningen av utsläppen ska ske under vissa ”åtagandeperioder”. Den första åtagandeperioden är 2008-2012 då målsättningen är att utsläppen ska minska med 5,2 procent jämfört med utsläppsnivåerna 1990.

Det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter – European Union Emission Trading Scheme (EU ETS) – startade den 1 januari 2005 och föregår därmed Kotoprotokollets första åtagandeperiod. EU ETS första handelsperiod löper över åren 2005-2007. Syftet med EU ETS är att ytterligare minska utsläppen samt att få erfarenheter som kan användas för att utveckla handelssystemet inför Kyotoprotokollets första åtagandeperiod.

En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid (CO2) och ger innehavaren rätt att släppa ut motsvarande mängd enligt Europaparlamentets och Rådets Direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Samtliga medlemsländer i EU har tilldelats ett visst antal utsläppsrätter av EU-kommissionen genom nationella allokeringsplaner. Marknadens aktörer delar uppfattningen att de nationella allokeringsplanerna har varit för generösa, dvs. att europeisk industri har tilldelats för många utsläppsrätter. Genom en minskning av tilldelningen av utsläppsrätter skapas ekonomiska incitament för industrin att minska utsläppen.

Ditt företag eller du som privatperson kan bidra till att minska tillgången på utsläppsrätter. När du köper utsläppsrätter makulerar Tricorona motsvarande mängd utsläppsrätter ur Svenskt utsläppsrättssystem (SUS) som förvaltas av Energimyndigheten. Eftersom industrin totalt sett inte får släppa ut mer koldioxid än vad det finns utsläppsrätter, innebär makuleringen av en utsläppsrätt att det kommer att släppas ut ett ton mindre koldioxid. Ditt bidrag till miljön är därmed högst konkret.

Hur går du tillväga för att köpa en utsläppsrätt?

Betalning sker till Tricoronas bankgiro 5614-6707. Ange namn och adress samt hur många utsläppsrätter du önskar köpa. Ange även det namn som ska stå på värdebeviset.

Om du köper 100 eller fler utsläppsrätter betalar du 200 kronor per utsläppsrätt. Köper du mellan 6 och 99 utsläppsrätter betalar du 300 kronor per utsläppsrätt. 5 eller färre utsläppsrätter kostar 350 kronor per styck. Alla priser är inklusive moms.

Vad händer sedan?

När vi har mottagit betalningen skickar vi värdebeviset per post till angiven adress.

Har du frågor ber vi dig ringa 08-506 885 00.

Tack för din investering i en renare framtid.