Statistiska centralbyrån, SCB

Köpkraftspariteter (PPP): Sveriges livsmedel bland de dyraste i Europa

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 09:44 CEST

Köpkraftspariteter (PPP):

Sveriges livsmedel bland de dyraste i Europa

Sverige har de fjärde högsta livsmedelspriserna i Europa. Prisnivån för livsmedel och alkoholfria drycker i Sverige låg 24 procent över EU-snittet förra året. Norge, Schweiz och Danmark har Europas högsta priser. Den billigaste maten i EU finns i Polen.

Prisnivån år 2012, för en jämförbar varukorg av livsmedel och alkoholfria drycker, varierar mellan 39 procent under till 86 procent över EU-genomsnittet. Jämförelsen av prisnivåerna på livsmedel har gjorts mellan de 27 EU-länderna år 2012, samt Norge, Island och Schweiz.

Norge har den högsta prisnivån på livsmedel i Europa med en prisnivå för livsmedel och alkoholfria drycker på 86 procent över genomsnittet för de 27 EU-länderna. Schweiz ligger 55 procent över, följt av Danmark på 43 procent över snittet. Sverige placerar sig på fjärde plats med 24 procent över, och ligger nära Österrikes prisnivå på livsmedel (20 procent över EU-genomsnittet).

De lägsta prisnivåerna på livsmedel finns i Polen, Rumänien och Bulgarien. Där är prisnivån mellan 39 och 32 procent lägre än snittet för samtliga EU-länder. Även de baltiska länderna samt Tjeckien och Ungern har relativt låg prisnivå på livsmedel. Nederländerna, Slovenien, Malta, Grekland och Storbritannien ligger alla väldigt nära genomsnittet.

 

Livsmedel och alkoholfria drycker, prisnivåindex för 2012 (EU27=100)

Källa: Eurostat och SCB

Notera: Norge, Island och Schweiz är ej med i EU och alltså inte med i genomsnittet för de 27 EU-länderna.

Kroatien var inte medlem i EU under 2012 och är därför inte med i jämförelsen.
 

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-12-19 kl 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Kamilla Dahlberg
Tfn 08-506 941 57
E-post förnamn.efternamn@scb.se
Emanuel Carlsson
Tfn 08-506 948 11
E-post förnamn.efternamn@scb.se