Skogssällskapet

Köpläge för skogsfastigheter

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 12:54 CET

Allt fler vill köpa skog. Och just nu är marknaden ovanligt bra för det.

– Skogsköpet finansieras ofta med en större avverkning. Med de här höga virkespriserna är det köpläge, säger Skogssällskapets konsultchef Ulrik Abelson.

 Virkespriserna har kommit i fatt de höga fastighetspriserna. Marknadsvärdena och avkastningsvärdena för skog närmar sig för första gången på länge varandra. Därför är det köpläge. För när man köper eller säljer skog är tajmingen värd stora pengar.

Det är annorlunda att finansiera en skogsfastighet än till exempel en villa, menar Ulrik Abelson:

- Belåningen är begränsad och inte i närheten av vad som gäller för andra typer av fastigheter. Den största delen av skogsfastighetens värde finns i träden – men det är marken som är belåningsbar, eftersom virkesförrådet är förgängligt.

 Skogen ska alltså betala fastigheten och det blir inte sällan en snabb virkesaffär – till de virkespriser som gäller vid fastighetsköpet. Ofta måste en tredjedel av virkesförrådet säljas samma dag som fastighetsköpet går igenom.

– Därför påverkar läget på virkesmarknaden hela affären, säger Ulrik Abelson. Ett troligt scenario är att virkespriserna kulminerar under senhösten och sedan backar om sågverkens konjunktur vänder nedåt, vilket många tror. Men fastighetspriserna fortsätter vara stabila. Vi tror att fastighetspriserna ökar måttligt från Mälardalen och söder ut medan de ligger stilla i Mellansverige och i norr.

 Det beror bland annat på att många 40-talister nu säljer sin skog. Det stora utbudet mattar priserna något.

– Men vi kan se en ökning av fastighetspriserna under hösten när allt fler köpare försöker inteckna det gynnsamma läget, säger Ulrik Abelson.

FAKTARUTA

Mer om marknaden för skogsfastigheter finns att läsa i Skogssällskapets återkommande mätning SKOGSINDEX - en kvartalsvis rapportering av skogsfastigheternas marknadsvärde i förhållande till dess avkastningsvärde: www.skogssallskapet.se

Kontakt: Ulrik Abelson, tel: 070-380 38 54, ulrik.abelson@skogssallskapet.se

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige och Lettland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor.

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 8 miljoner kronor till forskning.