Nordnet Sverige

Köptryck i aktier bland privatsparare

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 09:28 CEST

Mars 2009 var en aktiv månad på börsen, och privatspararna nettoköpte aktier. Drygt 70% av de aktieaffärer som gjordes av Nordnets kunder under månaden var köpaffärer. Antalet genomförda affärer var stort och mest köpta aktier var Ericsson, SEB och H&M.

- Det finns en underliggande optimism bland de privatpersoner som agerar på aktiemarknaden, och spararna börjar visa vårkänslor. Privatspararna har nettoköpt aktier under hela året och den trenden fortsatte i mars, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet. Våra kunder har investerat mest i folkaktien Ericsson, vilket bryter en lång trend för aktien som tidigare legat på säljsidan. Bankerna har haft en riktigt bra månad och vi ser ett fortsatt stort intresse för denna sektor då både SEB och Nordea ligger på köpsidan. Dock har Swedbank tappat i intresse bland spararna och ligger den här månaden på säljsidan.

Etta på säljlistan under mars månad är teckningsrätten i SEB:s nyemission, och på säljlistans andra och tredje plats finns Boliden och Lundin Petroleum

- Vi ser att intresset är stort kring de bolag som gör nyemissioner, säger Johan Tidestad. Att teckningsrätten för SEB ligger i topp på säljlistan beror på att en grupp av kunderna har valt att aktivt sälja sina rätter istället för att teckna aktier i nyemissionen. Det skall dock inte tolkas som ett misstroende mot SEB - aktien ligger högt på köplistan och intresset för att teckna aktier i nyemissionen har varit stort.

- Samtliga aktier på säljlistan har uppvisat positiv kursutveckling under mars, så en stor del av förklaringen till att spararna har valt att sälja dessa aktier är vinsthemtagningar eller chansen att komma ur en position med lite bättre resultat än tidigare, säger Johan Tidestad.

Mest köpta aktier
1. Ericsson
2. SEB
3. H&M
4. Getinge
5. Nordea
6. Sandvik
7. West Siberian
8. Tele2
9. Skanska
10. SKF

Mest sålda aktier
1. SEB teckningsrätt
2. Boliden
3. Lundin Petroleum
4. TeliaSonera
5. Swedbank
6. Peab
7. Oriflame
8. ABB
9. Nokia
10. Unibet

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 230.000 depåer under mars månad.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Johan Tidestad, Sverigechef Nordnet, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

The Nordnet Group provides user-friendly and cost efficient services to private investors and companies within share trading, mutual fund investments and pension savings plans. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on the Stockholm Stock Exchange. Nordnet Bank AB is the leading Internet broker in the Nordic region with about 230,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnetbank.de and www.nordnet.lu.