FordonsGas Sverige AB

Kör bil på ditt egna avfall!

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 10:46 CEST

Om 14 år ska Sverige ha en fossiloberoende fordonstrafik. Biogas som används som drivmedel kallas fordonsgas och spelar en central roll i omställningen för att nå detta mål.

Alla svenskar, de som dagligen besöker toaletten och de mer än 5 miljoner svenskar som sorterar sitt matavfall, bidrar till det lokala kretsloppet där ett klimatneutralt drivmedel tillverkas i den egna kommunen. Alla dessa människor producerar därigenom själva det drivmedel som de kan köra sin bil på.

FordonsGas Sverige AB är med och bidrar till utvecklingen av infrastrukturen av tankstationer. Vi har sedan 1998 byggt över fyrtio stationer.

-Vår vision är att skapa ett samhälle där transporter sker på ett långsiktig hållbart sätt. Vår Svanenmärkta fordonsgas är rätt val för dig som vill vara med och bidra till denna utvecklingen, säger Bo Ramberg, VD FordonsGas Sverige AB.

Luftföroreningar i tätbefolkade områden ökar i och med antalet fordon som körs på fossila drivmedel. Att köra på fordonsgas minskar utsläppen av hälsoskadliga ämnen och partiklar väsentligt. Gör skillnad du med och tanka fordonsgas!

Mer fakta om biogas och kampanjen

För att lyfta alla fem miljoner klimathjältar arrangeras Nationella Biogasveckan under hela vecka 19, det vill säga från 9 maj till 16 maj. Fokus ligger på att berätta hur enkelt biogastekniken gjort det för alla svenskar att göra något riktigt bra, inte bara för den egna stadens miljö och ekonomi, utan också för det globala klimatproblemet. Gruppen bakom initiativet leds av läkaren Jan Rapp, verksam vid Sophiahemmet i Stockholm.

-Med biogas är det enkelt att vara klimathjälte. Med kampanjen vill vi ge svenskarna det goda miljösamvete de förtjänar, säger Jan Rapp.

Verksamheterna som står bakom Biogasveckan är: FordonsGas Sverige AB, Svensk Biogas, Swedish Biogas International, Scandinavian Biogas, Biogasakademin, Malmberg, AGA, Skoda, Volkswagen, Audi, Taxi020 och Tekniska verken.

www.fordonsgas.se

FordonsGas Sverige AB bildades 1998 och ägs sedan 1 december 2014 av Air Liquide. Vi driver och bygger ut gastankstationer i Sverige. För närvarande driver vi över 40 gastankstationer som ligger framförallt i Västsverige. Vi förser även tre bussdepåer med gas inom kollektivtrafiken samt har två tankställen för BiGreen - flytande fordonsgas. Vi verkar för att fler fordonsägare ska välja gasdrivna fordon.