Kultur i Väst

​Körcentrum Väst etableras i regionen

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 07:58 CET

Nu går startskottet för att starta en plattform för körlivet i Västra Götaland. Det är Kultur i Väst som ska driva denna plattform som fått namnet Körcentrum Väst.

–Vi är förstås väldigt glada över att ha fått förtroendet att ansvara för Körcentrum Väst och vi är otroligt inspirerade och ivriga att få sätta igång att arbeta, säger Leif Karlsson, konsulent på Kultur i Väst och projektledare för bygget av Körcentrum Väst.

Omkring 100 000 personer sjunger i kör i Västra Götaland. Tillsammans med de svenska körförbunden och Högskolan för scen och musik, gjorde Kultur i Väst en förstudie under 2014. Där inventerade man hur körlivet i regionen ser ut och vad man behöver.

– Vi såg att det finns ett stort behov av en gemensam plattform eller ett paraply där körlivet kan samlas under, säger Leif Karlsson.

Ledorden för centrumet är utveckling, fortbildning och forskning.

– Det finns regionala körcentrum på flera platser i Sverige utom just i västra Sverige. Med tanke på att körlivet är så stort känns det extra roligt att få vara en del i en verksamhet som betyder så mycket för så många.

Samverkan och samarbete

Centrumet kommer att verka för ett ökat samarbete och samverkan mellan körliv och intilliggande verksamheter – regionalt, nationellt och internationellt.

– De körledare som vi har träffat i regionen har efterfrågat inspirerande konsertverksamhet, fortbildning och nätverk. Körcentrum Väst kommer att ha fokus på evenemangsutveckling och vi ska arbeta för att skapa och driva regionala nätverk och för att internationella körfestivaler ska kunna etablera sig i regionen. Centrumet ska också vara en brygga mellan utbildning, forskning och körliv, berättar Leif Karlsson.


Körsång – kvalitet och gemenskap

Att skapa bra förutsättningar för körlivets utveckling är viktiga frågor för centrumet. Samtidigt är konstnärlig kvalitet ett centralt begrepp i Körcentrum Väst.

– Bildandet av Körcentrum Väst gynnar hela regionen på olika sätt. Vi ska arbeta för att stärka körlivet oavsett om man är proffs eller amatör. Att sjunga i kör är en folkrörelse där människor har möjlighet att hitta ett sammanhang och känna gemenskap.

Fakta – Körcentrum Väst under uppbyggnadsfasen:

En organisationskommitté knöts tidigt till arbetet med att bygga upp Körcentrum Väst. I den finns representanter från Högskolan för scen och musik, Göteborgs symfoniker, Bildningsförbunden, Västra Götalandsregionens kultursekretariat och Kultur i Väst 


I referensgruppen finns Sveriges Körförbund, UngiKör, Föreningen Sveriges körledare, Högskolan för scen och musik, Kultur i Väst och Svenska kyrkan.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till:

Leif Karlsson
Musikkonsulent och projektledare
leif.karlsson@kulturivast.se
070-583 14 51

Maja Fredriksson
Projektkoordinator
maja-karin.fredriksson@kulturivast.se
070-085 29 41

Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se