Conductive

Kognitiva hjälpmedel för äldre, konferens i Stockholm 15-16 maj 2013

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 11:28 CET

Nu när allt fler blir äldre blir behovet av kognitivt stöd allt större. Kognitivt stöd ökar förutsättningarna för oberoende och delaktighet, två mycket viktiga faktorer för den upplevda hälsan. De äldre är en heterogen grupp med komplexa behov och en lösning som passar en person passar nödvändigtvis inte en annan. Det går att underlätta vardagen för äldre med kognitiva funktionsnedsättningar med enkla lösningar och det finns många nya spännande nyheter som tekniken erbjuder.

Hur kommer framtidens kognitiva stöd att se ut?

För att användandet av ett hjälpmedel ska bli framgångsrikt finns det många faktorer du måste ta hänsyn till. Vi har därför samlat ledande experter och framgångsrika praktikfall för att du ska lära dig möta behoven på ett effektivt sätt och få de praktiska verktyg du behöver.Ta chansen att vidareutveckla din kompetens!

För mer information och fullständigt program, klicka här!

DU FÅR LÄRA DIG:
• Kognitivt stöd i vardagen för personer med minnes- och koncentrationssvårigheter
• Hur du kan arbeta preventivt med kognitiva hjälpmedel
• Tips på smarta vardagstekniska anpassningar

Du kommer bland annat få lyssna till:
Smartphones som kognitivt stöd
Karin Chamoun, leg. arbetsterapeut & projektledare FOU, Blekinge kompetenscentrum, Landstinget Blekinge

Viktiga faktorer och vägval som bestämmer hur väl den äldre lyckas med hjälpmedlet
Eva Lindqvist, med. Dr. leg. arbetsterapeut, Karolinska Institutet

Smart vardagsteknik som stödjer anhöriga

Annelee Mickelsson, leg. arbetsterapeut, Älvsbyns kommun

För mer information och fullständigt program, klicka här!

Varmt välkommen på konferens!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.