Uppsala Vatten och Avfall

​Kokningsrekommendationen i Almunge är hävd

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2019 14:48 CET

Kokningsrekommendationen av det kommunala dricksvattnet i Almunge är hävd. Resultatet på de vattenprover som tagits visar att kvaliteten på dricksvattnet är normal. Dricksvattnet behöver inte längre kokas utan kan användas som vanligt.

Onsdag den 20 februari larmade vårt vattenverk i Almunge om förhöjd grumlighet i vattnet. Vi upptäckte en avvikelse i reningsprocessen och vidtog därefter nödvändiga åtgärder för att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet. Som en försiktighetsåtgärd gick vi ut med en kokningsrekommendation av det kommunala dricksvattnet i Almunge i Uppsala kommun. Vi har tagit mikrobiologiska- och kemiska prover, och vi återgår nu till normal provtagning.

Mer information finns på Uppsala Vattens hemsida.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.
Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, tio avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en omsättning på 520 miljoner kronor (2017).