Grontmij

Koksgas och kottar kan ge miljarder

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 09:00 CEST

Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet har Grontmij med flera analyserat nya metoder för att nyttja överskottsgaser vid stålframställning för SSAB i Luleå. Projektets syfte har varit att hitta mer effektiva och värdeskapande sätt att ta tillvara överskottsenergi genom att producera metanol som drivmedel.

I integrerade stålverk, som SSAB:s i Luleå, uppstår energirika biprodukter i processen, till exempel koksgas och masugnsgas. Överskottet har hittills sålts vidare till Luleå Kraft för värme- och elproduktion men där avsättningen av värme på sommaren är avsevärt lägre. Med nya metoder öppnar sig möjligheter att nyttja gaserna mer effektivt över hela året. Om gaserna blandas med syntesgas från biobränsleförgasning kan man producera drivmedel i form av biometanol, som är ett rent och värdefullt bränsle med högt oktantal och är lagringsbart.

I rapporten har fyra olika processalternativ för SSAB:s anläggning i Luleå analyserats, och två av dem har visat sig intressanta för fortsatta studier. Alternativen ger olika utfall vad gäller resursförbrukning och kostnad per producerat ton biometanol. Enligt rapporten kan som mest 282 000 ton biometanol produceras per år och till en produktionskostnad som är konkurrenskraftig med bensin, med inräknad skattebefrielse.

– En bra rapport och ett gott samarbete! Förhoppningsvis kan vi hitta fler projekt som är av intresse för oss alla, säger Leif Nilsson, energikoordinator på SSAB i Luleå.

Krävs stora investeringar
I dagens läge går överskottet av gaser till kraftvärmeverket LUKAB. På sommaren tillverkas enbart elektricitet av gasen eftersom fjärrvärmebehovet är litet.

– Detta skulle mer än väl kunna täcka hela Norrbottens läns behov av motorbensin och ge merintäkter på som mest cirka 2,2 miljarder kronor per år. Och då är inte försäljningen av utsläppsrätter inräknad, säger Tomas Ekbom, seniorkonsult vid Grontmij som gjort de teknoekonomiska beräkningarna.

Rapporten visar att SSAB:s totala koldioxidutsläpp även skulle kunna minska och med stora potentiella volymer av skogsbränsle i Norrland som i dag inte används kan lågvärdigt grot omvandlas till högvärdigt drivmedel – utan långa transporter.

– Som jag ser det kan det här eventuellt bli aktuellt på sikt om vi går upp i produktion men det krävs också investeringar i miljardklassen och ytterligare utredningar, säger Leif Nilsson.

Rapporten har finansierats av Energimyndigheten tillsammans med projektdeltagarna SSAB, avdelningen för Energivetenskap vid Luleå Tekniska Universitet, Grontmij, Swerea MEFOS och Nordlight.

Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring 9 000 medarbetare är Grontmij Europas tredje största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med cirka 800 konsulter på ett 25-tal orter