Health Consumer Powerhouse

KOL-index 2009: Gotland på plats fjorton i KOL-index - Alltför få KOL-sköterskor påverkar

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 10:30 CEST

Gotland placerar sig på en fjortondeplats när landstingens KOL-vård, för första gången, jämförs ur ett konsumentperspektiv. I KOL-index 2009 jämförs 18 olika indikatorer indelade i grupperna strukturkvalitet, processkvalitet, resultat och tillgänglighet. På första plats kommer Skåne följt av Halland och Jönköping. Det svenska analys- och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse (HCP) ligger bakom indexet.

KOL är en kronisk lungsjukdom som nästan bara drabbar rökare. Av 1 000 dödsfall i Sverige varje år står KOL för ungefär 30 till 40 döda . KOL är en av de största folksjukdomarna bland kvinnor. Trots att det är relativt enkelt att diagnostisera sjukdomen sker ofta en förväxling med astma eller bronkit. En förklaring är att användningen av spirometrar, som underlättar en korrekt KOL-diagnos, varierar så mycket mellan landstingen.

- Tillgången på spirometrar är visserligen god på Gotland, men huvudsaken är att de används och det gör de tyvärr inte i tillräckligt hög utsträckning. Gotland är tyvärr i bottenligan när det gäller detta, säger Arne Björnberg, utvecklingschef på HCP.

- Den låga andelen äldre som vaccineras för influensa varje år kunde vara högre liksom antalet sjuksköterskor som är specialiserade på astma och KOL. Dessa är faktorer som drar ner Gotlands poäng.

Gotlands fjortondeplats i KOL-index är något sämre än den elfteplats som man nådde i Rökavvänjningsindex 2008 som presenterades i höstas.

- Den vanligaste bakterieinfektionen hos KOL-patienter är något som kallas för exacerbation. Gotland har vid sidan av Värmland och Östergötland lägst frekvens när det gäller sjukhusinläggningar på grund av KOL-exacerbation, vilket har dragit upp Gotlands poäng, säger Arne Björnberg.


KOL-index resultat (av 100 möjliga)
1. Skåne 80
2. Halland 79
3. Jönköping 78
4. Kronoberg 76
5. Västra Götaland 74
6. Sörmland 71
7. Västernorrland 70
8. Östergötland 69
9. Värmland 68
9. Kalmar 68
11. Västerbotten 67
12. Stockholm 64
13. Dalarna 63
14. Gotland 62
14. Jämtland 62
16. Norrbotten 61
17. Blekinge 58
17. Gävleborg 58
19. Uppsala 57
20. Västmanland 55
21. Örebro 54

KOL-index 2009 har utvecklats med hjälp av ett ovillkorat utvecklingsanslag från läkemedelsföretaget AstraZeneca.

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård (www.healthpowerhouse.com). Förutom KOL-index framställer HCP i Sverige bland annat Bröstcancerindex, Diabetesindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex och Vårdkonsumentindex samt på EU-nivå Euro Health Consumer Index, Euro Consumer Heart Index och Euro Diabetes Index.


För ytterligare information:
Sonja Lindblad
Pressansvarig
0706-53 83 64
sonja.lindblad@healthpowerhouse.com

Arne Björnberg
Utvecklingschef
0705-84 84 51
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com