Health Consumer Powerhouse

KOL-index 2009: KOL-vården i Jönköping får högt betyg -Rökavvänjning, undersökningskvalitet bidrar

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 10:30 CEST

Jönköping placerar sig på en tredjeplats när landstingens KOL-vård, för första gången, jämförs ur ett konsumentperspektiv. I KOL-index 2009 jämförs 18 olika indikatorer indelade i grupperna strukturkvalitet, processkvalitet, resultat och tillgänglighet. På första plats kommer Skåne följt av Halland och Jönköping. Det svenska analys- och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse (HCP) har framställt indexet.

KOL är en kronisk lungsjukdom som nästan bara drabbar rökare. Av 1 000 dödsfall i Sverige varje år står KOL för ungefär 30 till 40 döda. KOL är en av de största folksjukdomarna bland kvinnor. Trots att det är relativt enkelt att diagnostisera sjukdomen sker ofta en förväxling med astma eller bronkit. En förklaring är att användningen av spirometrar, som underlättar en korrekt KOL-diagnos, varierar så mycket mellan landstingen.

- Jönköping är tillsammans med Halland det landsting som är bäst på att både använda spirometer flitigt och vara noggranna med att ofta kalibrera dem, säger Arne Björnberg, utvecklingschef på HCP.

- Eftersom KOL är så starkt kopplad till rökning är det naturligtvis av betydelse att landstinget har en framgångsrik rökavvänjningsverksamhet. I det avseendet är också Jönköping ett av de främsta landstingen.

- En sak som dragit ner landstingets poäng är att man har många sjukhusinläggningar för KOL-exacerbation, vilket är den vanligaste bakterieinfektionen hos KOL-patienter.

Jönköpings tredjeplats i KOL-index är något sämre än den andraplats som man nådde i Rökavvänjningsindex 2008 som presenterades i höstas. Men landstingets placering är ändå bra och tyder på en god vård även på KOL-området.

- Det framstår som om Jönköping har ägnat påtagligt hög uppmärksamhet åt KOL-sjukdomen och därmed också ofta undvikit att förväxla den med astma/bronkit och därmed nått en högre nivå på sin KOL-sjukvård, säger Arne Björnberg.

- Smålänningar är bra på att "driva verkstad", vilket verkar slå igenom även på offentlig verksamhet. HCP har hittills inte lyckats utforma ett sjukvårdsindex, där Jönköping inte är med i toppen, fortsätter han.

KOL-index resultat (av 100 möjliga)
1. Skåne 80
2. Halland 79
3. Jönköping 78
4. Kronoberg 76
5. Västra Götaland 74
6. Sörmland 71
7. Västernorrland 70
8. Östergötland 69
9. Värmland 68
9. Kalmar 68
11. Västerbotten 67
12. Stockholm 64
13. Dalarna 63
14. Gotland 62
14. Jämtland 62
16. Norrbotten 61
17. Blekinge 58
17. Gävleborg 58
19. Uppsala 57
20. Västmanland 55
21. Örebro 54

KOL-index 2009 har utvecklats med hjälp av ett ovillkorat utvecklingsanslag från läkemedelsföretaget AstraZeneca.

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård (www.healthpowerhouse.com). Förutom KOL-index framställer HCP i Sverige bland annat Bröstcancerindex, Diabetesindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex och Vårdkonsumentindex samt på EU-nivå Euro Health Consumer Index, Euro Consumer Heart Index och Euro Diabetes Index.


För ytterligare information:
Sonja Lindblad
Pressansvarig
0706-53 83 64
sonja.lindblad@healthpowerhouse.com

Arne Björnberg
Utvecklingschef
0705-84 84 51
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com