Health Consumer Powerhouse

KOL-index 2009: Skåne vinnare av KOL-index

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 10:30 CEST

Skåne får högst poäng när landstingens KOL-vård, för första gången, jämförs ur ett konsumentperspektiv. På andra plats kommer Halland. I KOL-index 2009 jämförs 18 olika indikatorer indelade i grupperna strukturkvalitet, processkvalitet, resultat och tillgänglighet. På första plats kommer Skåne följt av Halland och Jönköping. Det svenska analys- och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse (HCP) har framställt indexet.

KOL är en kronisk lungsjukdom som nästan bara drabbar rökare. Av 1 000 dödsfall i Sverige varje år står KOL för ungefär 30 till 40 döda. KOL är en av de största folksjukdomarna bland kvinnor. Trots att det är relativt enkelt att diagnostisera sjukdomen sker ofta en förväxling med astma eller bronkit. En förklaring är att användningen av spirometrar, som underlättar en korrekt KOL-diagnos, varierar så mycket mellan landstingen.

KOL är en kronisk lungsjukdom som nästan bara drabbar rökare. Av 1 000 dödsfall i Sverige varje år står KOL för ungefär 30 till 40 stycken. Trots att det är relativt enkelt att diagnostisera sjukdomen, diagnostiseras många patienter för andra lungsjukdomar när det egentligen har KOL. Mycket beror detta på att användningen av spirometrar, med vilka man kan slå fast om en person har KOL, varierar så mycket mellan landstingen.

- Det framstår som om man i Skåne och de andra landstingen i toppen av indexet har ägnat påtagligt hög uppmärksamhet åt den komplexa KOL-sjukdomen som ofta förväxlas med astma/bronkit. Därmed har man också nått en högre nivå på sin KOL-sjukvård, säger Arne Björnberg.

Arne Björnberg menar att Region Skånes topplacering huvudsakligen beror på en jämn och hög nivå i indexets fyra delgrenar och dessutom en förstaplats i delgrenen Strukturkvalitet. Han påpekar även att vare sig Halland eller Jönköping ligger speciellt långt efter Skåne.

- Örebro, som fanns på medaljplats i Rökavvänjningsindex som vi lanserade i höstas, kommer sist i KOL-index är intressant, med tanke på den starka kopplingen mellan rökning och KOL.

- Den bild som framkommit i KOL-index såväl som i andra index vi har publicerat tyder på att man i Uppsala lägger krutet på Akademiska sjukhuset medan primärvården får stå tillbaka. När det gäller KOL så är en nyckel till framgång just en välutvecklad primärvård och det är förmodligen en av förklaringarna till Uppsalas låga placering, konstaterar Arne Björnberg.


KOL-index resultat (av 100 möjliga)
1. Skåne 80
2. Halland 79
3. Jönköping 78
4. Kronoberg 76
5. Västra Götaland 74
6. Sörmland 71
7. Västernorrland 70
8. Östergötland 69
9. Värmland 68
9. Kalmar 68
11. Västerbotten 67
12. Stockholm 64
13. Dalarna 63
14. Gotland 62
14. Jämtland 62
16. Norrbotten 61
17. Blekinge 58
17. Gävleborg 58
19. Uppsala 57
20. Västmanland 55
21. Örebro 54

KOL-index 2009 har utvecklats med hjälp av ett ovillkorat utvecklingsanslag från läkemedelsföretaget AstraZeneca.

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård (www.healthpowerhouse.com). Förutom KOL-index framställer HCP i Sverige bland annat Bröstcancerindex, Diabetesindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex och Vårdkonsumentindex samt på EU-nivå Euro Health Consumer Index, Euro Consumer Heart Index och Euro Diabetes Index.


För ytterligare information:
Sonja Lindblad
Pressansvarig
0706-53 83 64
sonja.lindblad@healthpowerhouse.com

Arne Björnberg
Utvecklingschef
0705-84 84 51
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com