Skogsindustrierna

Koldioxidoro bland svenskarna - Bara varannan vuxen vet hur fotosyntesen fungerar

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 09:13 CEST

Utsläpp av växthusgaser är det miljöhot som bekymrar svenskarna allra mest. Svenskarna ger sig själva högt betyg i miljökunskap, men det finns brister i baskunskaperna. Endast varannan vuxen svensk vet exempelvis hur fotosyntesen fungerar. Det visar den återkommande undersökningen Skog 2008.

Tack vare fotosyntesen binder den svenska skogen 1.000 miljarder ton kol. Det betyder att skogsbruket spelar en central roll i att sänka förekomsten av växthusgasen koldioxid i atmosfären.

- Sverige har en lång tradition av skogsbruk och det är roligt att se att svenskarnas förhållande till skogsbruket fortsätter att vara starkt. Enligt svenskarna är inte vinsterna med ett stort skogsbruk bara ekonomiska utan också miljömässiga, säger Marie S. Arwidson, VD på Skogsindustrierna

När svenskarna får ta ställning till vilket internationellt miljöhot de anser vara mest allvarligt hamnar utsläpp av växthusgaser högst (29 procent) och skövling av skog (16 procent) på andra plats. Hela 85 procent anser att avverkning och nyplantering av skog är bra för miljön och klimatet. 88 procent anser att skogsbruket är bra för Sveriges ekonomi och 94 procent att skogen är viktig för den biologiska mångfalden.

Tillbaka till skolbänken

Två tredjedelar (64 procent) av svenskarna anser sig ha en övergripande god kunskap i miljöfrågor, men bara varannan vuxen vet hur fotosyntesen fungerar. Det vill säga, att gröna växter med hjälp av solljus, vatten och koldioxid binder kol och avger syre.

- Svenskarna är väl insatta i miljöfrågan, men förståelsen för skogsbrukets positiva bidrag till klimatet skulle öka om fler såg sambandet med fotosyntesen. Det är dessutom inte bara träden som är bra för miljön utan alla produkter som kommer från skogen. Trähus, träskor och förpackningar - alla hjälper de till att binda växthusgaser, säger Marie S. Arwidson, VD på Skogsindustrierna.

Växande skogsbehov

Behovet av skog och skogsprodukter växer ständigt, inte minst i Sverige därvi använder nästan fem gånger mer trä per invånare än i övriga Europa.Dock är det ingen risk att skogen ska ta slut. Den svenska skogen växer med cirka 115 miljoner kubikmeter varje år och endast 85 procent den tillväxten avverkas varje år.

- Skogsindustrin har som mål att använda råvara från uthålligt brukade skogar där den biologiska mångfalden bevaras. Skogsnäringen har en helhetssyn på miljöfrågorna - från skogsbruket till att återvinna och återanvända produkter från skogsindustrin säger Marie S. Arwidson, VD på Skogsindustrierna.

Om undersökningen

Skog 2008 är en nationell och regional undersökning, genomförd av United Minds på uppdrag av Skogsindustrierna, som totalt omfattar drygt2100 respondenter i åldrarna 18 år och uppåt. Det är en årligen återkommande undersökning som skildrar svenskarnas inställning och känslor för skogen. Undersökningen är baserad på svaren från ett kvoterat slumpmässigt urval. Demografiskt representerar urvalet Sveriges befolkning utifrån kön, ålder och geografisk tillhörighet. Datainsamlingen gjordes i form av en webbaserad enkät genom databasen CPX som når 240000 svenskar i åldrarna 14-80 år.

För ytterligare information och bilder, gå in på www.skogsindustrierna.se eller

kontakta: Lotta Larson, Kommunikationsdirektör, tel: 076-7667980

Om den svenska skogen

Skogen håller inte på att ta slut

Varje år planteras runt 330 miljoner trädplantor i Sverige och det finns nu 60 miljarder träd i Sverige.

Du kan använda papper med gott samvete

Så länge vi ser till att lämna papperet för återvinning behöver vi inte ha dåligt samvete när vi använder papper. I Sverige är vi bra på att återvinna. 8 av 10 tidningar och 7 av 10 förpackningar återvinns.

Det är bra att bygga i trä

Sedan de stora stadsbränderna i slutet på 1800-talet fram till 1994 var det förbjudet att bygga höga trähus. Nu vet man bättre och de goda egenskaperna hos trä, som tagits tillvara vid småhusbyggande i Sverige, kan nu komma flerbostadshusen tillgodo.