BIL Sweden, bilindustriföreningen

Koldioxidutsläppen från nya bilar fortsätter sjunka i snabb takt

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 12:00 CEST

I juli var de verkliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i Sverige 156 gram/km. Det visar ny statistik som BIL Sweden publicerade idag. För perioden januari – juli 2007 var utsläppen 160 gram/km. Detta kan jämföras med utfallet helåret 2006 som var 165 gram/km.


Genomsnittligt koldioxidutsläpp från nyregistrerade bilar i Sverige, gram/km

2004 185
2005 179
2006 165
Jan-jul 2007 160
Juli 2007 156

- Detta innebär att Sverige har mycket snabbt sjunkande koldioxidutsläpp från nya bilar, säger Bertil Moldén VD BIL Sweden. Den svenska miljöbils- och dieselsatsningen är ett bra exempel på hur marknad och politik kan samverka framgångsrikt i miljöpolitiken.


För mer information kontakta Bertil Moldén, tfn 08 701 63 61.


Information om statistiken:
De koldioxidutsläpp som redovisas i tabellen avser utsläpp av fossil koldioxid, dvs den koldioxid som bidrar till en nettoökning av koldioxidhalten i atmosfären. Den koldioxid som frigörs vid förbränning av biomassebaserade bränslen (t ex etanol, biogas och RME) ger inga nettotillskott av koldioxid utan ingår i det naturliga kretsloppet. P g a eftersläpning i beslut om uppdateringar i EU:s regelverk för typgodkännande av bilar tillämpas i officiella beräkningar en metod som baseras på koldioxiddata som inte skiljer på fossil koldioxid respektive biomassebaserad koldioxid. T ex räknas etanolbilar som bensinbilar och biogas räknas som naturgas. Detta skiljer sig från hur koldioxidutsläpp beräknas i alla andra sammanhang och sektorer och är en felaktig beräkningsmetod. Det är en etablerad princip att endast utsläpp av fossil koldioxid räknas som koldioxidutsläpp. Beräkningar baserade på den felaktiga officiella metoden ger 189 g/km för 2006 och 184 g/km i juli.


Ovanstående ska inte blandas ihop med s k livscykeldata. Sådana handlar om hur utsläpp av fossil koldioxid ska grupperas till olika processer eller produkter.

BIL Sweden planerar att fortsättningsvis publicera denna statistik månadsvis i mitten på varje månad.BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. För BIL Sweden är bilen en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum.
BIL Sweden, Box 26173 [Karlavägen 14 A] 100 41 Stockholm, tel 08 701 63 60, fax 08 791 23 11, bil@bilsweden.se www.bilsweden.se