Karolinska Institutet, KI

Kolesterol nödvändigt för hjärnan

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 13:35 CEST

Kolesterol är absolut nödvändigt för hjärnans celler. I en avhandling från Karolinska Institutet visas att omsättningen av kolesterol i hjärnan är annorlunda hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Kolesterol omnämns oftast i ett negativt sammanhang, men faktum är att det är ett ämne som är absolut nödvändigt för kroppens celler. Kolesterol är en av byggstenarna i cellernas membran och många av våra hormoner, exempelvis östrogen och testosteron, bildas ur kolesterol.

I hjärnan är kolesterol absolut nödvändigt. Det fungerar där som isoleringsmaterial runt nervcellerna.

När kolesterol omsätts i kroppen bildas så kallade oxysteroler. Maura Heverin visar i sin avhandling att patienter med Alzheimers sjukdom har helt andra halter av oxysteroler i hjärnan jämfört med en kontrollgrupp. Flera faktorer som kan vara inblandade har studerats, som om ämnena bildas i hjärnan eller hur de inblandade enzymerna regleras. Ökad kunskap om kolesterolets metabolism kan vara av betydelse för att förstå mer om neurodegenerativa sjukdomar.

Avhandling:
Brain cholesterol metabolism: a study of mouse and man

Författare:
Maura Heverin, institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.
E-post: maura.heverin@labmed.ki.se

Disputationen har ägt rum.


Ulla Bredberg-Rådén Informationsavdelningen


Länkar

Avhandlingens abstract och ramberättelse
http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-474-0/