Svenska kyrkan

Kollekt viktig för uttryck för medkänsla

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 19:27 CEST

Kollekten är, liksom förbönen, en viktig del i gudstjänsten där den enskilde får uttrycka sin medkänsla med andra människor och sitt engagemang för såväl lokala, regionala som rikstäckande och globala frågor. Kyrkomötet vill påskynda framtagandet av en skrift om kollektens innebörd.

Kyrkomötet anser att den fördelning som nu finns mellan församlings-, stifts- och rikstäckande kollekter är väl avvägd och avslår därför den motion som vill avskaffa riks- och stiftskollekterna.

Kyrkomötet avslutas imorgon fredag den 22 oktober kl 15. Mötet direktsänds på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet med början kl 9.

Kristiina Ruuti, pressekreterare, tfn: 018-169606, 070-5763998, e-post: kristiina.ruuti@svenskakyrkan.se