Stockholms Läns Landsting

Kollektiv bestraffning av resenärer inte lösningen - det är dags att stämma i bäcken (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 09:35 CEST

När ett civiliserat samhälle inte klarar av en av sina mest grundläggande uppgifter - att skydda invånarna mot våld - då har man två val som ansvarig. Antingen struntar man i allt och låter anarki råda eller så tar man itu med problemen med allt som finns för att stämma i bäcken. Att stänga av bussarna genom Tensta och pendeltåget till Nynäshamn för att gäng bestämt sig för att det är häftigt att riskera andra människors liv tillhör tyvärr det första alternativet. Fler ungdomsgäng kommer att upptäcka vilken makt de har över andra människor om vi inte sätter stopp här och nu, säger SL:s vice ordförande, oppositionslandstingsrådet Maria Wallhager.

Wallhager kräver nu att polisen, socialtjänster och kommunledningar i berörda områden, SL och andra intressenter avsätter den tid, kraft och resurser som krävs för att hitta, identifiera och åtgärda problemen.

- Att polis, SL och kommuner har ont om resurser är inte längre hållbart. Vi måste se till att inte låta gangster- och anarkimentalitet styra samhället. Man kan dra en parallell till de olagliga demonstrationer som genomförts. Där sätter polisen in hundratals man för att försöka minimera skadegörelse och våld. Detta är banne mig samma sak i grunden, säger Wallhager.

- Punktmarkera gängen, ha med poliser på tågen och bussarna, följ upp alla som tas på ?bar gärning? (om man nu lyckas) genom att socialtjänsterna omedelbart tar kontakt med föräldrarna och påtalar hur allvarligt deras ungdomar ligger till när de genom sitt handlande kan döda andra människor, fortsätter Wallhager.

- Sätter vi inte stopp nu får vi en situation där allt fler ungdomsgäng använder sin ?makt? genom att stoppa busstrafik eller tunnelbane- eller pendeltåg. Vad blir nästa sak, stoppade och rånade bilar?, fortsätter Wallhager.

- När länspolismästaren föreslår att väktarna ska få utökade befogenheter för att sköta delar av polisens jobb visar hon tyvärr den vanligaste attityden att det är någon annan som ska sköta jobbet. SL ska se till att tågen går, polisen att buset inte får fritt spelrum, avslutar Wallhager.

För mer information: Patrik Silverudd 070-737 42 54