ESBRI

Kollektiv kreativitet som innovationsmotor – Så gör svenska storföretag

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2016 07:20 CEST

Forskarna Jennie Björk och Magnus Karlsson föreläser på Estrad om kollektiv kreativitet

Att involvera hela personalstyrkan i innovationsarbetet kan ge nya idéer som leder till ökad lönsamhet. Men hur kommer man igång med ett kollaborativt innovationsarbete? Och vad bör man tänka på? Flera svenska storföretag har kommit långt i sina ansträngningar. På Estrad 17 oktober får vi lära oss mer om hur Ericsson och Volvo går tillväga.

Allt fler organisationer arbetar på helt nya sätt för att nyttja idéer och kreativitet hos alla sina anställda i innovationsarbetet. Flera svenska storföretag befinner sig i frontlinjen av denna utveckling. De har infört nya verktyg och arbetssätt som stödjer och förenklar skapande, utveckling och implementering av idéer. Tanken är att de anställda ska kunna bidra till företagens lönsamhet och långsiktiga överlevnad genom att gemensamt skapa och utveckla idéer som leder till innovationer.

Potentialen i kollektivt idéskapande är påtaglig. Men hur kan processerna styras? Jennie Björks och Magnus Karlssons forskning och erfarenhet visar att traditionella modeller för ledning och organisering inte är tillräckliga.

Deras föreläsning utgår från två exempel på kollektivt idéskapande. Det ena kommer från Ericsson och deras IT-baserade plattform för kollektiv idéhantering och utveckling. Det andra kommer från en så kallad idea jam på Volvo AB. Under föreläsningen svarar forskarna på frågor som:

Hur kommer man igång med ett kollaborativt innovationsarbete?
Vad har företag att vinna på ett sådant arbetssätt?
Och hur kan de tackla kritiska faktorer och utmaningar under resans gång?

Om föreläsarna
Jennie Björk är docent i produktinnovation på avdelningen för integrerad produktutveckling, KTH. Hennes forskning fokuserar primärt på idéskapande och idéutveckling, kunskapsdelning och kunskapsskapande.
Magnus Karlsson är adjungerad professor på KTH samt Director Innovation Management inom Group Function Strategy på Ericsson. Till hans forskningsintressen hör idéhantering och idéutveckling, innovationsförmåga i team och organisering av disruptiv innovation.

Tid: 17 oktober 2016, 13.00–15.00
Plats: Bryggarsalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm

Mer om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt och anmälan: Åse Karlén, ase.karlen@esbri.se, 070-799 46 27

Föreläsningen ingår i Estrad, en öppen föreläsningsserie där svenska och utländska forskare presenterar aktuella resultat för en blandad publik. Alla Estradföreläsningar sänds live via Youtube och läggs ut som webb-tv efteråt. På www.esbri.se/webb-tv finns över 80 föreläsningar och en mängd andra filmklipp.

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se