Almega

Kollektivavtal för konsultbranschen klart

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 16:50 CEST

Svensk Teknik och Design inom Almega har träffat ett nytt treårsavtal om löner och anställningsvillkor med Sveriges Arkitekter. Uppgörelsen berör närmare 3 000 arkitekter anställda i arkitekt- och teknikkonsultföretag.

Avtalet innebär pott för lönehöjningar med 1,5 procent 2004, 1,8 procent 2005 respektive 1,9 procent 2006. Till detta kommer en kostnad om 0,1 procent för ändringar i allmänna bestämmelserna 2004. Kostnader för en årlig löneöversyn tillkommer också.

Företaget och lokala facket ska under avtalsperioden diskutera arbetstidsförkortning. Kommer man inte överens ökas potten för tredje avtalsåret med 0,5 procent.

– Nivåerna är samma som hittills träffade avtal på arbetsmarknaden, säger Magnus Kendel, förhandlingschef Svensk Teknik och Design inom Almega.

Avtalet innehåller ingen garanterad lägsta lönehöjning för individen.

Avtalet gäller från den 1 april 2004 till och med den 30 mars 2007.

Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för drygt 200 miljarder kronor årligen. Det motsvarar cirka åtta procent av BNP. Svensk Teknik och Design inom Almega är arbetsgivar- och branschorganisation för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen. Medlemsföretagen har totalt cirka 25 000 anställda.

Kontaktperson: Magnus Kendel, förhandlingschef Svensk Teknik och Design, mobil 070-345 69 64
Lena Martinell Åkerblom, informationschef Almega, tel 08-762 69 62

Nedladdningsbar bild på Magnus Kendel finns på www.almega.se / Presservice / Bildarkiv