Fastigo

​Kollektivavtal klart för tjänstemän i fastighetsbranschen

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 10:00 CEST

Fastigo och Unionen, Vision, Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter har idag kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Löneavtalet är treårigt och innehåller inga siffror om lönenivåer eller individgarantier. Det berör cirka 8 000 anställda i fastighetsbranschen.

– Vi är nöjda med uppgörelsen, säger Mona Finnström, vd på Fastigo. Avtalen ger företagen full möjlighet att anpassa kollektivavtalen lokalt och efter de samhällsekonomiska förutsättningar som råder.

Parterna har utvecklat och förtydligat den lokala löneprocessen för att löneavtalet ska fungera bra både på företag med och utan fackliga företrädare. Men med ett stort lokalt inflytande över lönerna ställs också stora krav på arbetsgivarna.

– Fastigos medlemsföretag har generellt sett kommit långt i det lokala lönebildningsarbetet och arbetar kontinuerligt med utvecklingssamtal och lönesamtal med medarbetarna. Vi har därför fullt förtroende för att medlemsföretagen även fortsättningsvis klarar av att hantera ett sifferlöst processavtal, säger Mona Finnström.

Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.